Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΣΤεΓΤεΤ). Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.

Περιγραφή

Γνώσεις: Η γνώση που προσφέρεται είναι θεωρητική και πρακτική και είναι το αποτέλεσμα της αφομοίωσης των πληροφοριών μέσω της μάθησης. Το Τμήμα έχει ως αποστολή τη μετάδοση και παραγωγή εφαρμοσμένων γνώσεων στην Διατροφή και Διαιτολογία του ανθρώπου, μέσω εκπαίδευσης και έρευνας. Για τη λήψη του πτυχίου ο σπουδαστής παρακολουθεί επιτυχώς μαθήματα γενικής υποδομής βιολογικών επιστημών, ειδικής υποδομής διατροφής και διαιτολογίας, ειδικότητας διατροφής και διαιτολογίας καθώς και διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά για όλους τους σπουδαστές του Τμήματος, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα επίκαιρο θέμα έρευνας, ή σε αντικείμενο εφαρμογής των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε νοσοκομεία, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με τη Διατροφή−Διαιτολογία.
Δεξιότητες
: Σε σχέση με την ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και χρήσης της τεχνογνωσίας Διατροφής-Διαιτολογίας για την ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων, αναπτύσσονται δεξιότητες γνωστικές και πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της επιδεξιότητας και της χρήσης μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξεις, ασκήσεις στο εργαστήριο, ασκήσεις σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, ασκήσεις σε χώρους μαζικής εστίασης και παραγωγής τροφίμων, ασκήσεις σε χώρους άθλησης, συμμετοχικά σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων και εκπόνηση εργασιών, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους άσκησης του επαγγέλματος.
Γενικά, οι δεξιότητες που αναπτύσσουν οι σπουδαστές εστιάζονται στους ακόλουθους τομείς:
–Στην κάλυψη των θρεπτικών αναγκών του ανθρώπου, σε όλα τα στάδια της ζωής (βρεφική, παιδική, εφηβική, νεανική, μέση, τρίτη ηλικία) και στις ιδιαίτερες ανάγκες του (εγκυμοσύνη, θηλασμός, άθληση, στράτευση κ.λπ.).
–Στην προφύλαξη της υγείας του ανθρώπου από τις νόσους της φθοράς.
–Στην αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου μέσω της διαιτητικής υποστήριξης και θεραπείας των ασθενών.
--Δεξιότητες επικοινωνίας και διατροφικής συμβουλευτικής.
Ιδίως η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακών εμπειριών και δεξιοτήτων μέσω βιωματικής διαδικασίας. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι να προσφέρει στους φοιτητές αυτά που απαιτούνται για να ασκήσουν το επάγγελμα του διαιτολόγου: τους προετοιμάζει να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές τους γνώσεις και να σκέπτονται με κριτικό πνεύμα, ώστε να συμβάλλουν εποικοδομητικά στη βελτίωση της διατροφικής κατάστασης και της γενικότερης υγείας ατόμων και πληθυσμιακών ομάδων. Επίσης, τους προσφέρει εμπειρίες σε σχέση με τη σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Iκανότητες: Η αποδεδειγμένη δυνατότητα χρήσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των προσωπικών, κοινωνικών και/ή μεθοδολογικών δυνατοτήτων, σε καταστάσεις εργασίας ή μελέτης, και στην επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη. Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει να καταστήσει τους πτυχιούχους ικανούς να δραστηριοποιηθούν σε θέσεις εργασίας που έχουν αντικείμενα σχετικά με τις σύγχρονες διατροφικές και διαιτολογικές απαιτήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών στους παρακάτω τομείς:
–Εξέταση της θρεπτικής αξίας των τροφίμων, σχεδιασμός και παραγωγή τροφίμων και ειδικών σκεύασμα των σίτισης για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (παιδιά, αθλητές, ασθενείς κ.λπ.).
–Κατάρτιση διατροφικής ετικέτας τροφίμων και σχεδιασμός νέων προϊόντων διατροφής.
–Κατάρτιση γενικών και ειδικών διαιτολογίων και επίβλεψη της εφαρμογής τους, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, μέσω εκτίμησης της θρεπτικής κατάστασης και μετατροπής θεωρητικών εννοιών και αρχών σε πρακτικές διατροφικές οδηγίες και δίαιτες.
–Σχεδιασμός, προγραμματισμός, επίβλεψη και υποστήριξη της εκτέλεσης προγραμμάτων διατροφής του υγιούς ή ασθενούντα πληθυσμού, σε χώρους μαζικής παραγωγής γευμάτων.
–Σχεδιασμός και εφαρμογή διατροφικής πολιτικής και διατροφικών παρεμβάσεων.
–Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας στον τομέα της Διατροφής−Διαιτολογίας.
–Παροχή εκπαίδευσης επί θεμάτων Διατροφής−Διαιτολογίας, σε άτομα και ομάδες, με έμφαση στις επιλογές τροφίμων, δίαιτας και συνηθειών που προάγουν την υγεία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Κύριος στόχος του τμήματος, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις - βασικές και σύγχρονες - που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίσουν πολύπλευρα και αποτελεσματικά όλα τα θέματα που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο στον τομέα της διατροφής. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Διατροφής και της Διαιτολογίας (ή Διαιτητικής) του Ανθρώπου, με πρωταρχική έμφαση την εφαρμογή του στην πράξη. Η Επιστήμη αυτή εστιάζεται:
Στην κάλυψη των θρεπτικών αναγκών του ανθρώπου σε όλα τα στάδια της ζωής (βρεφική, παιδική, εφηβική, νεανική, μέση και τρίτη ηλικία) και στις ιδιαίτερες ανάγκες του (εγκυμοσύνη, θηλασμός, άθληση, στράτευση κλπ).
• Στην προφύλαξη της υγείας από τις νόσους της φθοράς.
• Στην αποκατάσταση της υγείας μέσω της διαιτητικής υποστήριξης και θεραπείας.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Τμήματος είναι η πρακτική διδασκαλία καθώς και
• η άσκηση της Διαιτολογίας με αξιοποίηση σύγχρονου λογισμικού,
• η αξιοποίηση πρωτοποριακών μεθόδων διατροφικής εκτίμησης και
• η έμφαση στην Κρητική/Μεσογειακή Διατροφή.
Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονα Εργαστήρια για διδασκαλία και έρευνα, μεταξύ άλλων και στους τομείς:
• Εφαρμοσμένη Διαιτολογία
• Σύσταση Σώματος – Ανθρωπομετρία – Σπιρομετρία
• Ποιοτικός Έλεγχος – Ασφάλεια Τροφίμων
• Μέθοδοι Παρασκευής Τροφών
• Εργομετρία
• Στατιστική ανάλυση Διατροφικών & Διαιτολογικών δεδομένων

Σχέση με την απασχόληση

Βάσει του ΠΔ 133, Αρ. Φύλλου 2013 της 1-10-2014, καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου. Για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου απαιτείται: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής) της Ελλάδας, του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης (Παράρτημα Σητείας) ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΤΕΙ Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας) ή πτυχίο της αλλοδαπής που είναι ισότιμο και αντίστοιχο προς τα παραπάνω ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ. 38/2010 (Οδηγία 2005/36/ΕΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Για την ισοτιμία των πτυχίων των Τμημάτων Διαιτολογίας – Διατροφής του εξωτερικού αποφαίνεται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας θεσμοθετηθείς απόν τα αρμόδια πολιτειακά όργανα, με τη χορήγηση πράξης αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας