Πτυχίο Αισθητικής και Κοσμητολογίας. Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Μαθησιακά αποτελέσματα: Ο απόφοιτος του Τμήματος αναμένεται να έχει:
- κατανοήσει τις βασικές αρχές, τις αξίες και τη φιλοσοφία του επαγγέλματος του Αισθητικού-Κοσμητολόγου,
- αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες,
- κατανοήσει τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής, προκειμένου να είναι σε θέση να: •εφαρμόζει τις γνώσεις του στην πράξη, •αναλαμβάνει την ευθύνη της ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής, •αξιολογεί, επιλέγει και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα κατάλληλα μηχανήματα, όργανα και υλικά, •σχεδιάζει και παρέχει με ασφάλεια τις υπηρεσίες του τόσο για την περιποίηση του υγιούς δέρματος, όσο και για την αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων, •στελεχώνει βιομηχανίες παραγωγής καλλυντικών συμμετέχοντας στην ανάπτυξη, παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο και μελέτες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας νέων καλλυντικών προϊόντων, •συνεργάζεται αποτελεσματικά με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων (δερματολόγους, ενδοκρινολόγους και αισθητικούς χειρουργούς) στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ειδικότητάς του, •εκπονεί μελέτες και συμμετέχει σε ερευνητικές ομάδες, •απασχολείται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και γενικά να προσαρμόζεται σε νέα περιβάλλοντα και απαιτήσεις και να μαθαίνει διαρκώς, καθώς και να σκέφτεται κριτικά και να κατανοεί, αναλύει και επιλύει σύνθετα προβλήματα της ειδικότητάς του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Τμήματος Αισθητικής & Κοσμητολογίας είναι η κατάρτιση επιστημόνων που θα εφαρμόζουν επιστημονικές γνώσεις στην πρόληψη και αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων και στην παραγωγή, έλεγχο, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα καλλυντικών προϊόντων. Ο παραπάνω σκοπός επιτυγχάνεται μέσω του περιεχομένου σπουδών του Τμήματος που περιλαμβάνει διδακτικές ενότητες, όπως Ανατομία, Φυσιολογία, Βιολογία, Δερματολογία, Ενδοκρινολογία, Νοσολογία, Αισθητική Χειρουργική, Αισθητική Προσώπου & Σώματος, Διατροφή και Διαιτολογία, Αισθητική Γυμναστική, Φυσική, Χημεία, Κοσμητολογία, Μεθόδους Αποτρίχωσης, Υγιεινή και Μικροβιολογία, την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και την πρακτική άσκηση.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο Αισθητικής & Κοσμητολογίας της ΣΕΥΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης είναι απαραίτητο για την άσκηση επαγγέλματος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος είναι κατοχυρωμένα με το Π.Δ.83 (ΦΕΚ 37/7-2-1989, άρθρο 1). Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου Αισθητικής.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.