ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ (ισχύει από 2009Β)

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Συνοψίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (βασικές τάσεις) ανά περιόδους στην ιστορία της τέχνης και της ενδυματολογίας.
2. Εξηγεί τα ιδιαίτερα γνωρίσματα αναφορικά με τα νήματα και την υφασματολογία.
3. Ερμηνεύει την ορολογία (ελληνική και αγγλική) που σχετίζεται με την ενδυματολογία και τη σχεδίαση μόδας.
4. Περιγράφει τις θεωρίες των χρωμάτων.
5. Αναφέρει τους παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία της μόδας, οι οποίοι απορρέουν τόσο από την πλευρά των επαγγελματιών του χώρου, όσο και από την πλευρά του καταναλωτικού κοινού.
6. Περιγράφει τους επαγγελματικούς χώρους, τον εξοπλισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (διαδικασίες, δυνατότητες, περιορισμοί) αναφορικά με τη δημιουργία συλλογών ενδυμάτων και τη μαζική παραγωγή τους.
7. Εξηγεί με ενάργεια τις μεθόδους έρευνας αγοράς, με στόχο την ανακάλυψη των αγοραστικών αναγκών του κοινού-στόχος, καθώς και τις τεχνικές αποτελεσματικής προώθησης των προϊόντων στο κατάλληλο αγοραστικό κοινό.
8. Προσδιορίζει τα βήματα εκπόνησης ενός σχεδίου μόδας με βάση τις αρχές του ελεύθερου σχεδίου, των χρωμάτων και της αισθητικής.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Σχεδιάζει ενδύματα και αξεσουάρ με ρεαλιστικό τρόπο στη φιγούρα του ανθρώπινου σώματος (ανδρικού - γυναικείου - παιδικού), βασιζόμενος στις αρχές που ισχύουν για τις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος και των διαφόρων μελών του σε διάφορες στάσεις.
2. Σχεδιάζει συνθέσεις ενδυμάτων για κούκλα (με μη ρεαλιστικό τρόπο στη φιγούρα της μόδας), εφαρμόζοντας τις κατάλληλες σκιάσεις και τις πτυχές των υφασμάτων.
3. Σχεδιάζει ενδύματα και αξεσουάρ με τη χρήση των κατάλληλων ηλεκτρονικών συστημάτων-προγραμμάτων του Η/Υ.
4. Εκπονεί ολοκληρωμένα τις εργασίες που αφορούν σε ένα σχέδιο μόδας (επιλογή θέματος σχεδίου, τεχνικό σχέδιο παρουσίασης, εφαρμογή χρώματος και φωτοσκιάσεων), με βάση τις αρχές του ελεύθερου σχεδίου, του χρώματος και της αισθητικής εν γένει.
5. Επιλέγει κατάλληλα υφάσματα και υλικά για την παραγωγή μιας συλλογής ενδυμάτων.
6. Κατασκευάζει με ακρίβεια πατρόν οποιουδήποτε είδους ενδύματος, με εφαρμογή σε μια ευρεία γκάμα σχεδίων υφασμάτων και με βάση είτε τα βιοτεχνικά μέτρα, είτε οποιαδήποτε εξατομικευμένα μέτρα.
7. Δοκιμάζει τα πατρόν σε μανεκέν, είτε για λόγους επαλήθευσης, είτε για να τα αναπροσαρμόσει.
8. Ράβει σε επαγγελματικό επίπεδο με τη βοήθεια της ραπτομηχανής και του κοπτοράπτη διάφορα τμήματα ενός ενδύματος και τα συνδέει, βασιζόμενος σε ποιοτικές επαγγελματικές τεχνικές.
9. Εφαρμόζει μεθόδους διεθνούς ευρεσιτεχνίας για την ταχεία μεγέθυνση πατρόν από ένα βασικό μέγεθος σε πολλαπλά μεγέθη, με βάση το διεθνές μεγεθολόγιο και το κοινό-στόχος (target-group).
10. Κοστολογεί συλλογές ενδυμάτων και διαχειρίζεται προκαθορισμένο προϋπολογισμό που προορίζεται για τη δημιουργία και την προώθηση των συλλογών στην αγορά.
11. Οργανώνει πλήρως τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δημόσια παρουσίαση μιας συλλογής ενδυμάτων: επιλογή θέματος και ανάλογου σκηνικού, χώρου, αξεσουάρ, μουσικής, φωτισμού, μανεκέν, εκφωνητή και επιμέλεια παρασκηνιακής οργάνωσης εν γένει.
12. Χειρίζεται με άνεση ειδικές εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ.
13. Δημιουργεί ολοκληρωμένες συλλογές ενδυμάτων, είτε μόνος του (σε μορφή ιδιοαπασχόλησης), είτε ως σχεδιαστής στο πλαίσιο ομάδων σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες ενδυμάτων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται εποικοδομητικά με όλα τα τμήματα μιας εταιρείας ενδυμάτων με στόχο την προώθηση συλλογών υψηλής ραπτικής στην αγορά.
2. Εργάζεται με αυτονομία εναρμονιζόμενος με τις εναλλαγές αισθητικής και τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό ενδυμάτων και την ενδυματολογία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση