ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΕΡΟΡΑΠΤΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Συνοψίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (βασικές τάσεις) ανά περιόδους στην ιστορία της ενδυμασίας και της τέχνης εν γένει.
2. Περιγράφει τα εκκλησιαστικά σύμβολα, τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της χριστιανικής τέχνης, καθώς και τα στοιχεία της εκκλησιαστικής λατρείας.
3. Προσδιορίζει τα ιδιαίτερα γνωρίσματα αναφορικά με τα νήματα και την υφασματολογία.
4. Διατυπώνει τις θεωρίες των χρωμάτων.
5. Ερμηνεύει την ορολογία (ελληνική και αγγλική) που σχετίζεται με την ένδυση όλων των βαθμίδων των κληρικών-μοναχών, καθώς και με τη διακόσμηση-επένδυση ιερών χώρων και λατρευτικών αντικειμένων. 6. Αναγνωρίζει την ενδυματολογική εικόνα όλων των βαθμών του ορθόδοξου κλήρου, καθώς και τον συμβολισμό που φέρει το κάθε είδος ένδυσης.
7. Περιγράφει την εξέλιξη των ιερατικών αμφίων από την αποστολική εποχή ως σήμερα.
8. Περιγράφει τους επαγγελματικούς χώρους, τον εξοπλισμό και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα (διαδικασίες, τεχνικές δυνατότητες επεξεργασίας, περιορισμοί, σχεδιαστικές απαιτήσεις) αναφορικά με τη μαζική παραγωγή ιερατικών ενδυμάτων.
9. Εξηγεί με ενάργεια τις μεθόδους έρευνας αγοράς, τους τρόπους συσκευασίας, καθώς και τις τεχνικές αποτελεσματικής προώθησης-διανομής των ιερατικών ενδυμάτων και αντικειμένων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Σχεδιάζει εκκλησιαστικά ενδύματα και αντικείμενα-αξεσουάρ (εγκόλπια, επιγονάτια, ζώνες, επιμάνικα) με ρεαλιστικό τρόπο, βασιζόμενοι στις αρχές που ισχύουν για τις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος σε διάφορες στάσεις.
2. Σχεδιάζει συνθέσεις ιερατικών ενδυμάτων για κούκλα (με μη ρεαλιστικό τρόπο στη φιγούρα της μόδας), εφαρμόζοντας τις κατάλληλες σκιάσεις και τις πτυχές των υφασμάτων.
3. Δημιουργεί πατρόν οποιουδήποτε είδους ιερατικού ενδύματος σε οποιοδήποτε σχέδιο, με βάση επαγγελματικές εμπειρικές μεθόδους.
4. Εφαρμόζει μεθόδους διεθνούς ευρεσιτεχνίας για την ταχεία και ακριβή μεγέθυνση του βιοτεχνικού πατρόν από ένα βασικό μέγεθος σε πολλαπλά μεγέθη με βάση το διεθνές μεγεθολόγιο.
5. Ράβει σε επαγγελματικό επίπεδο με τη χρήση ραπτομηχανής διάφορα τμήματα των ιερατικών ενδυμάτων και τα συνδέει σε ένα ολοκληρωμένο ένδυμα.
6. Συνθέτει ολοκληρωμένες συλλογές ενδυμάτων και αντικειμένων ιερατικού χαρακτήρα (άμφια, ράσα, μανδύες, μοναχικά σχήματα, λειτουργικά) με βάση ένα θέμα από την εκκλησιαστική παράδοση και οργανώνει τη δημόσια παρουσίασή τους.
7. Κοστολογεί συλλογές ιερατικών ενδυμάτων και αντικειμένων και διαχειρίζεται προκαθορισμένο προϋπολογισμό που προορίζεται για τη δημιουργία και προώθησή τους στην αγορά.
8. Χειρίζεται με άνεση ειδικές εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Δημιουργεί συλλογές ιερατικών ενδυμάτων είτε μόνος του (σε μορφή ιδιοαπασχόλησης), είτε ως σχεδιαστής συνεργαζόμενος εποικοδομητικά στο πλαίσιο ομάδων σε σύγχρονα εργαστήρια παραδοσιακής ιεροραπτικής τέχνης (εργαστήρια ιερών μονών, ιεροραφεία ιδιωτών-επιχειρηματιών).
2. Επιτελεί το έργο του σχεδιασμού, της κοπής και της ραφής ιερατικών ενδυμάτων, καλυμμάτων και εκκλησιαστικών αντικειμένων ενδυματολογικού χαρακτήρα, με βάση τις αρχές της υψηλής ραπτικής, αλλά και σεβόμενος τις αξίες και τις ανάγκες του εκκλησιαστικού βίου.
3. Συμμετέχει δημιουργικά με αρμόδιους συνεργάτες σε εγχειρήματα, όπως είναι η διακόσμηση ιερών ναών-μονών και προσκυνημάτων, η οργάνωση εκθεσιακών χώρων σε ιερές μονές, μητροπόλεις και ενορίες, σε μουσεία εκκλησιαστικής τέχνης και κέντρα εκκλησιαστικών ειδών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση