ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ - ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διατυπώνει βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων Η/Υ.
2. Απαριθμεί τέσσερις (4) τουλάχιστον εφαρμογές λογισμικού σχεδίασης σε Η/Υ.
3. Αναγνωρίζει τα στάδια ανάγνωσης σεναρίου και θεατρικού έργου.
4. Διατυπώνει βασικές αρχές δραματουργίας, χαρακτήρων, σεναρίου.
5. Διευκρινίζει όρους από λεξιλόγιο εξειδικευμένης ορολογίας.
6. Διακρίνει τη διαμόρφωση, στην πορεία του χρόνου, των βασικών τάσεων εικαστικής δημιουργίας.
7. Αναφέρει με ευκολία στοιχεία από την ιστορία του θεάτρου, του κινηματογράφου και των ΜΜΕ.
8. Κατατάσσει χρονολογικά την ιστορική εξέλιξη ενδυμάτων και αξεσουάρ (υποδήματα, καπέλα, τσάντες, κλπ).
9. Διακρίνει τις διαφορές στα υλικά, την ύφανση και τη βαφή των υφασμάτων, ενώ αναγνωρίζει τη συμπεριφορά του υφάσματος όταν μετατραπεί σε ένδυμα.
10. Περιγράφει τα βασικά υλικά της σκηνογραφίας, καθώς και τις αρχές που ισχύουν σε ένα επιτυχημένο σκηνογραφικό εγχείρημα.
11. Διακρίνει τους βασικούς κανόνες αναφορικά με τη χρήση του χρώματος στη σκηνογραφία.
12. Απαριθμεί τις βασικές σκηνογραφικές τεχνικές διαφόρων ειδών θεάτρου του παγκόσμιου ρεπερτορίου.
13. Συζητά κριτικά τα κυριότερα γνωρίσματα των σημαντικότερων εικαστικών ρευμάτων στην ιστορία της τέχνης.
14. Αναλύει επαρκώς τις τεχνικές σχεδίασης σε Η/Υ και τις σχετικές δομές.
15. Διατυπώνει τις βασικές τεχνικές σκηνοθεσίας, φωτισμού, κάμερας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Σχεδιάζει σε ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, και με τη χρήση χρώματος.
2. Δημιουργεί μακέτες εκ του φυσικού και τρισδιάστατα μοντέλα σε Η/Υ.
3. Δημιουργεί κοστούμια και περιβάλλον που αποδίδουν το καλλιτεχνικό ύφος του έργου.
4. Επιλέγει το κατάλληλο ύφασμα για τη δημιουργία κοστουμιών ή επίπλων, ενώ διακοσμεί σκηνικά και ενδύματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του σεναρίου.
5. Επιλέγει ενδύματα ανάλογα με τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία μιας κινηματογραφικής ταινίας, μιας θεατρικής παράστασης ή μιας τηλεοπτικής εκπομπής.
6. Δημιουργεί σκηνικό χώρο και τον επιμελείται για διαφορετικά είδη οπτικοακουστικής παραγωγής (κινηματογραφική ταινία, τηλεοπτική εκπομπή, διαφημιστικό σποτ) λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ιδιότητες της κάμερας.
7. Χειρίζεται δημιουργικά βασικά προγράμματα εικονογράφησης στον Η/Υ.
8. Απεικονίζει δυσδιάστατα και τρισδιάστατα χώρους και αντικείμενα στο χαρτί υπό κλίμακα, καθώς και τις κατάλληλες φωτοσκιάσεις τους.
9. Λειτουργεί με αποτελεσματικότητα σε διάφορα είδη παραγωγών (θέατρο, τηλεόραση, κινηματογράφος).
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λειτουργεί με βάση τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός του.
2. Συνεργάζεται δημιουργικά με τους υπόλοιπους συντελεστές της παραγωγής (παραγωγό, σκηνοθέτη, διευθυντή φωτογραφίας, κλπ.).
3. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες, όταν και όπου απαιτηθεί, ανάλογα με την εξειδίκευση και την εμπειρία του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση