ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Αναπαράγει βασικές γνώσεις χημείας για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των καλλυντικών καθώς και τις επιδράσεις αυτών.
2. Απαριθμεί τις ιδιότητες, τις ενδείξεις, αντενδείξεις, την χρήση και την ανάμειξη των αιθερίων ελαίων.
3. Αναγνωρίζει τις κατηγορίες μαλάξεων και τον σκοπό εκτέλεσης τους στο πρόσωπο και το σώμα.
4. Προσδιορίζει άμεσα τους τύπους δέρματος, τα διαφορετικά είδη καθαριστικών προϊόντων απλού καθαρισμού δέρματος.
5. Περιγράφει σφαιρικά την κατασκευή και λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.
6. Διακρίνει τα κατάλληλα είδη πήλινγκ για τον κορμό και το πρόσωπο.
7. Αναφέρει τις κατάλληλες πρακτικές για τις διαφορετικές μεθόδους αφαίρεσης των τριχών και της μεθόδου αποχρωματισμού τους.
8. Αναφέρει με ακρίβεια τις μεθόδους αντισηψίας και αποστείρωσης του δέρματος, των εργαλείων και των επιφανειών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Επιλέγει εύστοχα τα διαθέσιμα καλλυντικά, ανάλογα με τον τρόπο, την ώρα και τον σκοπό της χρήσης τους.
2. Προσαρμόζει το δερματικό τεστ ελέγχου αλλεργικών αντιδράσεων και παρακολουθεί την εξέλιξη του, πριν την χρήση ενός επιλεγμένου αιθέριου ελαίου.
3. Διαχειρίζεται με άριστο τρόπο τα αιθέρια έλαια για θεραπείες προσώπου και σώματος ανάλογα με τον τύπο δέρματος.
4. Πραγματοποιεί με ασφαλείς χειρισμούς θωπείες, ανατρίψεις, πλήξεις, δονήσεις για ηρεμιστική μάλαξη προσώπου.
5. Εκτελεί την τεχνική των δακτυλοπιέσεων και τεχνικές ηρεμιστικής μάλαξης, κυτταρίτιδας και παχυσαρκίας με τη χρήση αιθερίων ελαίων.
6. Εφαρμόζει και αφαιρεί μάσκα στο πρόσωπο, ανάλογα με τον τύπο του δέρματος και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
7. Εκτελεί με ασφάλεια αποχρωματισμό τριχών σε κάθε επιλεγμένο σημείο του σώματος.
8. Πραγματοποιεί αντισηψία στα χρησιμοποιούμενα εργαλεία με όλες τις διαθέσιμες μεθόδους και συσκευές.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Ενεργεί με βάση την δεοντολογία του επαγγέλματος τους.
2. Εργάζεται με αυτονομία εντός του πεδίου των δραστηριοτήτων του.
3. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων.
4. Είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη, χρήση και διαχείριση των υλικών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί.
Επικοινωνεί άμεσα με τον πελάτη και προωθεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση