ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Αναπαράγει βασικές γνώσεις για τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.
2. Αναφέρει βασικές γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας, δερματολογίας και αποκατάστασης.
3. Καταγράφει τα προβλήματα που σχετίζονται με τους όνυχες και τα πέλματα.
4. Αναφέρει τις πρακτικές για το σωστό κόψιμο νυχιών.
5. Περιγράφει τις συνηθέστερες παθήσεις των ονύχων (είσφρυση, μύκητες, παρωνυχία, φλεγμονές κλπ).
6. Αναφέρει τις καταστάσεις για τις οποίες απαιτείται ιατρική εκτίμηση του προβλήματος.
7. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές της χρωματολογίας.
8. Εξηγεί τον τρόπο ελέγχου και λειτουργίας των συσκευών παραφίνης, συσκευής τροχού, συσκευής κλίβανου αποστείρωσης.
9. Διακρίνει τα απαραίτητα επαγγελματικά εργαλεία και τη χρήση τους.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Αναλαμβάνει την περιποίηση των ονύχων με διάφορες τεχνικές και εργαλεία.
2. Εκτελεί προσθετική νυχιών με ασφαλείς τεχνικές και τα κατάλληλα εργαλεία.
3. Διαχειρίζεται με ευχέρεια τα υλικά προσθετικών ονύχων, όπως gel και λυχνία, με μετάξι, με ακρυλικό.
4. Καλλωπίζει με σχέδια και βερνίκια την επιφάνεια των ονύχων.
5. Εφαρμόζει πρακτικές ασκήσεις μάλαξης και ξεκούρασης των ποδιών.
6. Οργανώνει τη διαδικασία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων (αρνητικά – θετικά).
7. Σχεδιάζει προστατευτική ορθοπλαστική στην ακροδακτύλια περιοχή περιποίησης.
8. Προσδιορίζει και αξιολογεί τα διαγνωστικά δεδομένα μετά από την εξέταση των ονύχων στα χέρια και πόδια.
9. Ταξινομεί και επιλέγει τη σωστή χρήση των υλικών και εργαλείων της ποδολογίας.
10. Ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής τόσο στην περιποίηση, όσο και στις μικροεπεμβάσεις στο μανικιούρ και πεντικιούρ.
11. Επιδεικνύει βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται με υπευθυνότητα με βάση τη δεοντολογία του επαγγέλματος του.
2. Εργάζεται αυτόνομα στο επαγγελματικό πεδίο της ειδικότητάς του.
3. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με λοιπούς επαγγελματίες στο πλαίσιο ομαδικής εργασίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση