ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Αναφέρει τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων.
2. Αναλύει τις ιδιότητες των μεγάλων κατηγοριών θρεπτικών συστατικών: υδατάνθρακες, λίπη, πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, αλκοόλ, καθώς και των βιταμινών και ιχνοστοιχείων.
3. Περιγράφει συνοπτικά τη διαδικασία πέψης στον άνθρωπο και τα κυριότερα ένζυμα που συμμετέχουν σε αυτή.
4. Προσδιορίζει βασικές διατροφικές έννοιες (θερμίδα/kcal, δείκτης μάζας σώματος, βασικός μεταβολισμός).
5. Προσδιορίζει τους παράγοντες που καθορίζουν τις ημερήσιες διατροφικές ανάγκες του ανθρώπου ανά φύλο και ανά ηλικία.
6. Ερμηνεύει τις έννοιες παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο, υποθρεψία, διατροφική αλλεργία, αναβολισμός, καταβολισμός.
7. Απαριθμεί τις παθολογικές καταστάσεις που επιβάλλουν ιδιαίτερους διαιτητικούς περιορισμούς (ανεπάρκειες πεπτικών ενζύμων, τροφικές αλλεργίες, χολοκυστοπάθεια, ελκοπάθεια, γαστρίτιδες, φλεγμονώδεις νόσοι εντέρου, σακχ. διαβήτης).
8. Συνοψίζει με επάρκεια τα κύρια θρεπτικά συστατικά που περιέχονται σε κάθε κατηγορία τροφίμων.
9. Αναφέρει τις μεθόδους μέτρησης βάρους σε ηλεκτρονικούς ζυγούς.
10. Παρουσιάζει τις μεθόδους καταγραφής και μέτρησης λίπους με δερματοπτυχόμετρο.
11. Περιγράφει τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές συσκευές και τεχνικές για τον υπολογισμό του βασικού μεταβολισμού.
12. Περιγράφει τον τρόπο σίτισης και προετοιμασίας γεύματος ειδικών κατηγοριών ασθενών, όπως αυτών που φέρουν ρινογαστρικό σωλήνα (levin) ή γαστροστομία.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Ταξινομεί τα διατροφικά προγράμματα και την πορεία των ασθενών/πελατών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπευθύνου διαιτολόγου.
2. Ελέγχει την ποιότητα και την ασφάλεια κατά την προετοιμασία και συσκευασία των γευμάτων, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
3. Σχεδιάζει διαιτολόγια για ομάδες σύμφωνα με τις αρχές της υγιεινής διατροφής (π.χ. κατασκηνώσεις, παιδικούς σταθμούς).
4. Συνθέτει ειδικά διαιτολόγια βάσει προκαθορισμένων κατηγοριών τροφίμων και δοσολογιών, υπό την εποπτεία του διαιτολόγου.
5. Εκτελεί βασικές μαγειρικές παρασκευές και συνθέσεις για ρινογαστρικό καθετήρα, υπό τις οδηγίες του διαιτολόγου.
6. Προβαίνει σε μέτρηση και καταγραφή του βάρους των ασθενών και του σωματικού λίπους, εφόσον δοθεί η ανάλογη οδηγία.
7. Ελέγχει την τακτοποίηση του δίσκου του ασθενούς, την πληρότητά του σε ποσότητα και τις κατηγορίες τροφίμων, σύμφωνα με τα προκαθορισμένα διαιτολόγια.
8. Επιμελείται τον συνεχή έλεγχο της επάρκειας και της ανανέωσης των απαιτούμενων τροφίμων και αναλώσιμων υλικών που σχετίζονται με την παρασκευή τους.
9. Πραγματοποιεί δειγματοληψία τροφίμων προκειμένου να ελέγξει την ποιότητα και την καταλληλότητά τους.
13. Καταγράφει, προκειμένου να αναφέρει στον υπεύθυνο διαιτολόγο τυχόν προβλήματα στην παρασκευή των γευμάτων, ακατάλληλα τρόφιμα και αναλώσιμα, παρατηρήσεις/δυσανεξίες των ασθενών.
14. Χειρίζεται με επάρκεια τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Ενεργεί σύμφωνα με την δεοντολογία και τις αρχές του επαγγέλματος του.
2. Εργάζεται με αυτονομία ως προς την παροχή ενημέρωσης για τον ορθό τρόπο διατροφής.
3. Εργάζεται υπό την εποπτεία διαιτολόγου για τη σύνταξη διαιτολογίων.
4. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με όλα τα τμήματα και τους συναδέλφους του επαγγελματικού του χώρου.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση