Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Αρχιτεκτονική". Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Περιγραφή

Γνώσεις-Μαθησιακά αποτελέσματα: παραγωγή νέας γνώσης μέσω πρωτότυπης εμπεριστατωμένης έρευνας καθώς και άνοιγμα του γνωσιακού ορίζοντα για τη μεθοδολογική και συγκροτημένη διασύνδεση της θεωρίας με συνθετικά και εφαρμοσμένα πεδία
Δεξιότητες: μεθοδολογική ικανότητα διαχείρισης σύνθετων ερευνητικών πεδίων και εις βάθος κατανόηση του υπό εξέταση ερευνητικού αντικειμένου προσδίδοντας στον υποψήφιο διδάκτορα ικανότητα διεύρυνσης και εμβάθυνσης στο επιστημονικό του υπόβαθρο
Ικανότητες: ο υποψήφιος διδάκτορας είναι σε θέση να αναλάβει αυτόνομο ερευνητικό έργο για την πρωτότυπη συνεισφορά στην επιστημονική γνώση στο εξεταζόμενο γνωστικό του αντικείμενο. Η εξειδίκευση στην ερευνητική του περιοχή παρέχει ικανότητα επαγγελματικής διάκρισης στην επιστημονική του κατεύθυνση και ερευνητικό άνοιγμα διαλόγου σε ένα συναφές ερευνητικό και ακαδημαϊκό πεδίο.Περαιτέρω πληροφορίες

Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Το διδακτορικό προσφέρει εξειδίκευση στο υπάρχον δίπλωμα

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Συμπληρώματα