Πτυχίο Αισθητικής & Κοσμητολογίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να αναλαμβάνουν την ευθύνη της ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας εργαστηρίου Αισθητικής, να επιλέγουν τα κατάλληλα μηχανήματα, όργανα και υλικά και να παρέχουν με ασφάλεια τις υπηρεσίες τους τόσο για την περιποίηση του υγιούς δέρματος όσο και για την αντιμετώπιση αισθητικών ποβλημάτων. Στελεχώνουν βιομηχανίες παραγωγής καλλυντικών συμμετέχοντας στην ανάπτυξη, παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο και μελέτες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας νέων καλλυντικών προϊόντων. Συνεργάζονται με δερματολογικές ή ενδοκρινολογικές κλινικές ή ιατρεία, καθώς και με Αισθητικούς Χειρουργούς στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ειδικότητάς τους. Εκπονούν μελέτες και συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες. Απασχολούνται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Eφαρμογή των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων στην πρόληψη και αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων και στην παραγωγή, έλεγχο και ασφάλεια και αποτελεσματικότητα καλλυντικών προϊόντων μέσω του περιεχομένου σπουδών του Τμήματος που περιλαμβάνει διδακτικές ενότητες όπως Ανατομία, Φυσιολογία, Νοσολογία, Δερματολογία, Αισθητική Χειρουργική, Αισθητική Προσώπου & Σώματος, Κοσμητολογία, Μέθοδοι Αποτρίχωσης, Μικροβιολογία, Στοιχεία Τοξικολογίας, Φαρμακολογία, Μεθοδολογία Έρευνας, Αισθητική Γυμναστική, την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και την πρακτική άσκηση.

Σχέση με την απασχόληση

Προεδρικό Διάταγμα αριθμ.83 ΦΕΚ 3717-2-1989 άρθρο 1. Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου Αισθητικής.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.