Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)  "Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών" κατεύθυνση «Tεχνολογιών Διαδικτύου & Πολυμέσων». Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος "Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών" κατεύθυνση «τεχνολογιών διαδικτύου & πολυμέσων» θα είναι ικανός :
- Να αναλύει απαιτήσεις, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ολοκληρωμένες διαδικτυακές-διαδραστικές εφαρμογές πολυμεσικού περιεχομένου μεγάλης κλίμακας.
- Να σχεδιάζει και να αναπτύσσει λογισμικό και περιεχόμενο βασισμένο σε τεχνολογίες γραφικών υπολογιστή, επεξεργασίας και σύνθεσης εικόνας, ήχου και βίντεο.
- Να σχεδιάζει και να αξιοποιεί τεχνολογίες αναγνώρισης προτύπων και όρασης μηχανής.
- Να αξιοποιεί τεχνολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης, ευφυών συστημάτων και συστημάτων βασισμένων στη γνώση στην ανάπτυξη εφαρμογών.
- Να σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογές οπτικοποίησης, οπτικής αναλυτικής, εξόρυξης και σημασιολογικής αξιοποίησης μεγάλων συνόλων δεδομένων.
- Να μελετά, αξιολογεί και να ενσωματώνει κανόνες εργονομίας διαδραστικών εφαρμογών στην ανάπτυξη λογισμικού και περιεχομένου.
- Να σχεδιάζει και αναπτύσσει λογισμικό εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, εικονικών κόσμων, animation και τεχνολογίας παιγνίων.
- Να σχεδιάζει και να αναπτύσσει εφαρμογές ψηφιακών μέσων, νέων και συγκλινόντων μέσων, κοινωνικών δικτύων.
- Να κατανοεί και να αξιοποιεί τις βασικές αρχές σχεδιασμού γεωματικών, βιοιατρικών εφαρμογών και εφαρμογών πολιτισμικής, επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πανεπιστήμιο Λιμόζ (Limoges) Γαλλίας,
Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας μαζί με Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας. Ο τίτλος χορηγείται και από τα δύο Ιδρύματα.

Αντικείμενα του προγράμματος είναι η Πληροφορική και ειδικότερα η εικόνα, ο σχεδιασμός
γραφικών, τα πολυμέσα και οι διαδικτυακές εφαρμογές/WEB. Σκοπός του προγράμματος είναι η
παροχή ειδίκευσης υψηλού επιπέδου, καινοτομικής και σύγχρονης για επαγγέλματα που
σχετίζονται με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και πολυμεσικού περιεχομένου προηγμένης
τεχνολογίας (ευφυή συστήματα) με έμφαση στην εικόνα. Επιπλέον, το πρόγραμμα στηρίζει και
προάγει ταυτόχρονα το κοινό πεδίο έρευνας που καλλιεργείται από τα δύο ιδρύματα στον τομέα
των ευφυών πληροφοριακών συστημάτων πολυμέσων που βασίζονται στην εικόνα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων –τα οποία περιλαμβάνουν και εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών μέσω της εκπόνησης εργασιών και projects– και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή Πρακτικής
Άσκησης σε επιχείρηση.

Διδακτικά Αντικείμενα:
(Υποχρεωτικά)
- Θεμελιώδης Γραφική Πληροφορική
- Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
- Δίκτυα
- Εισαγωγή στη Σύνθεση Ρεαλιστικής Εικόνας
- Τεχνητή Νοημοσύνη (Intelligence Artificielle)
- Ανάλυση και Ανάπτυξη Λογισμικού
- Απόδοση Εικόνας Σύνθεσης
- Μοντελοποίηση και Κίνηση


(Επιλογής)
- Εισαγωγή στην Επεξεργασία Εικόνας
- Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Συστημάτων Πολυμέσων
- Αλγοριθμική Πολυπλοκότητα
- Αριθμητική Βελτιστοποίηση
- Ανάπτυξη Κατανεμημένων Εφαρμογών
- Γαλλικά
- Δίκαιο και Διοίκηση Έργου
- Παραλληλία
- Τεχνολογία και Σχεδιασμός Web
- Αναγνώριση Προτύπων
- Ευφυή Συστήματα και Διαχείριση Γνώσης
- Αρχιτεκτονικές και Εξοπλισμός για Εφαρμογές Πολυμέσων & Εικόνας
- Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
- Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνίας
- Πολυμεσικά Σήματα
- Οργάνωση Επιχειρήσεων
- Μηχανική Όραση
- Ασφάλεια Δικτύων
- Εργονομία και Διεπαφές Ανθρώπου/Μηχανής
- Μέθοδοι Ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων βασισμένων σε
Εικόνα
- Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου
- Ανάπτυξη Επεκτάσεων Λογισμικού για Εικόνα & Multimedia
- Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Πολυμεσιακών Εφαρμογών
- Ανάπτυξη Εφαρμογών Βιοϊατρικής Απεικόνισης
- Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
- Συστήματα Διοίκησης και Υποστήριξης Αποφάσεων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Master ISICG