Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων". Κατευθύνσεις: α) Ανάπτυξη προϊόντων, β) Λειτουργικός σχεδιασμός. Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Περιγραφή

Γνώσεις: • Aπόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εξέλιξη, την παραγωγή και τη διάθεση προϊόντων με προδιαγραφές που συνδυάζουν τη λειτουργικότητα, την oικονομία, την περιβαλλοντική ανταπόκριση με τη σύνθεση της μορφής
από άποψη αισθητικής αρτιότητας, επιλογής υλικών και υφής επιφανειών.
• Eξασφάλιση της επιστημονικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων ως στελέχη κατάλληλα τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο
τομέα.
• Aνάπτυξη των ιδιαιτέρων τεχνολογικών και διοικητικών προσόντων που απαιτεί το γνωστικό πεδίο της Σχεδίασης Προϊόντων με δυνατότητα εμβάθυνσης είτε στα τεχνολογικά θέματα, είτε στα διοικητικά θέματα μέσω των αντίστοιχων δύο (2) κατευθύνσεων εξειδίκευσης που προσφέρονται.

Δεξιότητες:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
• Λήψη αποφάσεων.

Ικανότητες:
• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
• Αυτόνομη εργασία.
• Ομαδική εργασία.
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα φύλου.
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
• Γραπτή και προφορική επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στο «Στρατηγικό Σχεδιασμό Προϊόντων» (MSc in Strategic Product Design)» έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στo Σχεδιασμό Προϊόντων και απευθύνεται σε φοιτητές καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο.
Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος είναι:
• Η ανάπτυξη των απαραίτητων διοικητικών προσόντων και τεχνικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στο Σχεδιασμό Προϊόντων.
• Η ανάπτυξη ιδιαίτερων ικανοτήτων σε εξειδικευμένους τομείς του σχεδιασμού προϊόντων, του μάρκετινγκ/εταιρικής ταυτότητας και της τεχνολογίας που προσφέρουν στους αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών σταδιοδρομίας.
• Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης, μέσω της απόκτησης γνώσεων και της πρακτικής άσκησης στις τεχνικές του σχεδιασμού και της διοίκησης επιχειρήσεων που σχετίζονται με το σχεδιασμό.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη