ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει την πορεία των εικαστικών κινημάτων και των πολιτισμικών εξελίξεων, προσεγγίζοντας την ιστορία της τέχνης με εικαστικά κριτήρια.
2. Περιγράφει την εξέλιξη της ενδυμασίας, η οποία επέδρασε στη διαμόρφωση της Καρναβαλικής ενδυμασίας.
3. Προσδιορίζει τις τεχνικές δυνατότητες επεξεργασίας του ενδύματος και τις σχεδιαστικές απαιτήσεις της μαζικής παραγωγής.
4. Περιγράφει τις προδιαγραφές του χώρου εργασίας κατασκευής της καρναβαλικής ενδυμασίας, καθώς και τις διαδικασίες παραγωγής.
5. Αναγνωρίζει ο,τιδήποτε αφορά στις ίνες, την κατασκευή τους, τις διάφορες υφάνσεις και πλέξεις, τις τεχνικές βαφής και αποτύπωσης για την καταλληλότερη επιλογή και τον συνδυασμό των υφασμάτων.
6. Προσδιορίζει τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ.
7. Περιγράφει τις ιστορικές εξελίξεις και επιρροές των πανάρχαιων εορτών και των εκφάνσεών τους, αλλά και την εξέλιξη του θεσμού του Καρναβαλιού.
8. Ερμηνεύει τη γλώσσα και την ορολογία των Η/Υ και του 3D Studio.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Κατασκευάζει το πατρόν οποιουδήποτε ενδύματος μέσα από την αξιοποίηση της γεωμετρίας και επιτελεί μετατροπές, όπου απαιτείται.
2. Δημιουργεί πατρόν από φωτογραφία ή σκίτσο στην κατάλληλη μορφή για να περάσει στη μαζική παραγωγή.
3. Δημιουργεί πατρόν, από σχέδια δικής του επινόησης, τόσο με βάση τα βιοτεχνικά μέτρα όσο και με βάση οποιαδήποτε ατομικά μέτρα (με σωματικές ατέλειες ή μη).
4. Σκιτσάρει με ελεύθερο χέρι καρναβαλικές και άλλες ενδυμασίες, υιοθετώντας τις αρχές των ανθρώπινων αναλογιών.
5. Μεταφέρει φυσικά αντικείμενα στο χαρτί, με νατουραλιστική απόδοση των τόνων του φωτός και της σκιάς, της υφής των υφασμάτων και του χρώματος, εντάσσοντας ορθά το θέμα.
6. Αποδίδει σωστά τις ματιέρες των διάφορων υλικών στο χαρτί τους, υιοθετώντας τις βασικές αρχές του χρώματος που αφορούν στην πρακτική εφαρμογή του σε επίπεδο σχεδίων και χώρων.
7. Συνθέτει αντικείμενα με ανομοιογενή υλικά, αξιοποιώντας τη φαντασία του.
8. Υιοθετεί τις βασικές αρχές του σχεδίου, κοπής και ραφής με στόχο τον πειραματισμό πάνω σε διάφορες φόρμες και όγκους (σε συγκριτικό ή συνδυαστικό επίπεδο).
9. Δημιουργεί - μέσω του Η/Υ - ρεαλιστικές τρισδιάστατες απεικονίσεις των Καρναβαλικών θεμάτων, των υλικών που θα κατασκευασθούν και του περιβάλλοντος στο οποίο θα βρίσκονται.
10. Αναπτύσσει σχέδια (μακέτες) τριών διαστάσεων με παραδοσιακό τρόπο (δια χειρός) ή με προηγμένο τεχνολογικό τρόπο (Η/Υ), βασιζόμενος σε θέματα (εικόνες) που του έχουν ανατεθεί ή που τα έχει ανακαλύψει ο ίδιος.
11. Ανακαλύπτει διάφορα υλικά (εκτός του εξειδικευμένου πεδίου του) με στόχο την επιτέλεση πρωτοποριακών συνθέσεων και τη δημιουργία νέων αντικείμενων, που διέπονται από πρωτοτυπία και άρτια αισθητική.
12. Συλλαμβάνει και προτείνει ιδέες σατιρικού, χιουμοριστικού, καλλιτεχνικού περιεχομένου για ποικίλα θέματα (κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά και άλλα που ερεθίζουν τη φαντασία του).
13. Αξιοποιεί σε βασικό επίπεδο την ιταλική γλώσσα.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Εργάζεται είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως ειδικός σε κάποια βιοτεχνία Καρναβαλικών ενδυμασιών.
2. Οργανώνει και εποπτεύει ένα εγχείρημα καρναβαλικής ενδυμασίας, ελέγχοντας όλη την εξέλιξη των εργασιών μέχρι την παράδοση του θέματος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση