ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ (Stylist)

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Αναφέρει ιστορικά στοιχεία για τη μόδα της ένδυσης και τα διαφορετικά στυλ εξέλιξης της, ανά τους αιώνες στο γυναικείο και ανδρικό ντύσιμο.
2. Περιγράφει με ακρίβεια τη μόδα της κόμμωσης διαχρονικά σε κάθε πολιτισμό.
3. Αναγνωρίζει τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το styling σε διάφορες περιπτώσεις, ανάλογα με την περίσταση και το ζητούμενο αποτέλεσμα.
4. Αναπαράγει βασικές γνώσεις για τη χρήση, τις παρενέργειες των καλλυντικών και των εργαλείων του μακιγιάζ.
5. Αναπαράγει βασικές γνώσεις για την ανατομία και τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.
6. Απαριθμεί τις ενδεδειγμένες μεθόδους αποτρίχωσης σε κάθε περίπτωση.
7. Κατονομάζει τις βασικές τεχνικές επικοινωνίας και ψυχολογικής προσέγγισης για τη διερεύνηση των αναγκών και των επιθυμιών ενός ατόμου.
8. Διακρίνει εύκολα τις τεχνικές μάρκετινγκ προώθησης και διαφήμισης ενός προϊόντος.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Επιλέγει τα κατάλληλα χρώματα στο μακιγιάζ ανάλογα με την περίσταση και το είδος της φωτογράφισης σε στούντιο και εξωτερικό χώρο.
2. Διακρίνει με ευχέρεια διάφορα αισθητικά προβλήματα του δέρματος, προκειμένου να καλύψει τυχόν ατέλειες και να αναδείξει την εμφάνιση του πελάτη.
3. Προτείνει διορθωτικό μακιγιάζ ανάλογα με το σχήμα προσώπου, σε περιπτώσεις εγκαυμάτων, ουλών, χρωματικά σημάδια του δέρματος, κάλυψη τατουάζ.
4. Προτείνει τρόπους βελτίωσης της υγείας του ατόμου.
5. Δημιουργεί το κατάλληλο ενδυματολογικό styling, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου που αναλαμβάνει (π.χ. στο θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση, φωτογράφιση). Προτείνει τα κατάλληλα αξεσουάρ σε κάθε ζητούμενο ενδυματολογικό στυλ.
6. Σχεδιάζει, με τους λοιπούς συντελεστές, την τεχνική μάρκετινγκ, όσον αφορά το styling, για τη διαφήμιση ενός προϊόντος .
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές, διαδικασίες, πολιτικές, φιλοσοφία του επαγγελματικού χώρου, στον οποίο απασχολείται.
2. Εργάζεται αυτόνομα στον επαγγελματικό στίβο.
3. Eφόσον απαιτείται, συνεργάζεται αποτελεσματικά, με όλα τα τμήματα της επιχείρησης και τους άλλους επαγγελματίες στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών, για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της επιχείρησης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση