ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Παρουσιάζει σφαιρικά και ολοκληρωμένα την κατασκευή και λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος.
2. Παρουσιάζει βασικά στοιχεία χημείας κοσμητολογίας, δερματολογίας και φυσιολογίας.
3. Αναγνωρίζει τους τύπους δέρματος και τις καταστάσεις αυτού, όπως ακμή, αφυδάτωση, ευαισθητοποίηση και πιθανές αλλεργικές αντιδράσεις.
4. Αναγνωρίζει με ευκολία τα κατάλληλα είδη πήλιγκ και μάσκας, ανάλογα με τον τύπο δέρματος.
5. Περιγράφει με άνεση τη χρήση των διαφορετικών κοσμητολογικών υλικών του μακιγιάζ, αποτρίχωσης και περιποιήσεων αισθητικής.
6. Διακρίνει τις διαφορετικές μεθόδους αποστείρωσης εργαλείων και δέρματος.
7. Επιδεικνύει βασικές γνώσεις ξένης ορολογίας για διευκόλυνση ανάγνωσης και αναγνώρισης των σκευασμάτων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Εφαρμόζει τις πλέον δόκιμες μεθόδους υγιεινής του επαγγελματικού χώρου.
2. Ταξινομεί τα εργαλεία, τις συσκευές, τα καλλυντικά και τα αναλώσιμα υλικά στον προβλεπόμενο χώρο εργασίας.
3. Επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο αποστείρωσης εργαλείων και δέρματος.
4. Προετοιμάζει τις καμπίνες παροχής υπηρεσιών αισθητικών πράξεων προσώπου, σώματος, αποτρίχωσης και spa.
5. Κάνει αποτρίχωση με λαβίδα, χαλάουα, κρύο κερί, ζεστό κερί.
6. Πραγματοποιεί με ακρίβεια τις υποδεικνυόμενες τεχνικές μαλάξεων.
7. Βαθμονομεί τα στάδια κυτταρίτιδας και επιλέγει τους κατάλληλους χειρισμούς μάλαξης, όταν του δίνεται η σχετική οδηγία.
8. Επιλέγει με ευχέρεια όλα τα κοσμητολογικά και βοηθητικά υλικά καμπίνας, που απαιτούνται για τα πρωτόκολλα θεραπειών.
9. Διακρίνει και εκτελεί με άνεση τις τεχνοτροπίες μακιγιάζ, ανάλογα με την περίσταση, την ηλικία και την ώρα της ημέρας.
10. Παρασκευάζει μάσκα προσώπου, κατάλληλη με την εξελισσόμενη θεραπεία και την τοποθετεί στο πρόσωπο ή τον κορμό, κατόπιν οδηγίας του υπευθύνου.
11. Ενημερώνει τον επιστημονικά υπεύθυνο για την εξέλιξη και σωστή διεξαγωγή των θεραπειών.
12. Λαμβάνει και καταγράφει ηλεκτρονικά το ιστορικό και τα στοιχεία του πελάτη.
13. Συμμετέχει στην προώθηση και πώληση καλλυντικών σκευασμάτων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Ενεργεί με βάση τη δεοντολογία του επαγγέλματος τους.
2. Εργάζεται υπό την εποπτεία του αισθητικού για την παροχή υπηρεσιών αισθητικής.
3. Συνεργάζεται με τους λοιπούς συναδέλφους του για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
4. Ενεργεί με συνέπεια και υπευθυνότητα κατά τη διάρκεια των θεραπειών με στόχο την αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών και την ικανοποίηση των πελατών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση