ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Αναπαράγει βασικές γνώσεις δερματολογίας.
2. Ανακαλεί βασικές πληροφορίες για την ιστορία της τέχνης, του θεάτρου και του κινηματογράφου.
3. Παρουσιάζει βασικές γνώσεις για την ιστορία του μακιγιάζ ανά τους αιώνες και ποικίλες τεχνοτροπίες εφαρμογής του διαχρονικά.
4. Αναγνωρίζει τα χρώματα, τη χρωματική αρμονία και τους χρωματικούς συνδυασμούς.
5. Διακρίνει τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο μακιγιάζ (μέικ απ, σκιές, κραγιόν, ρουζ) και τη συμπεριφορά τους στον φωτισμό, στο χρόνο, στις διάφορες θερμοκρασίες.
6. Αναπαράγει βασικές γνώσεις ενδυματολογίας και ιστορίας των κομμώσεων.
7. Απαριθμεί τους κανόνες υγιεινής, τον τρόπο χρήσης, τις παρενέργειες, τις συνθήκες ασφάλειας των υλικών και τα μέτρα προφύλαξης από ανεπιθύμητες ενέργειες.
8. Καταγράφει με ευχέρεια τα στοιχεία προσωπολογίας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Επιλέγει με ευκολία τα κατάλληλα εργαλεία του μακιγιάζ (πινέλα, σφουγγαράκια κλπ.) και τα διαφορετικά υλικά ψιμυθίωσης.
2. Προσαρμόζει με ευχέρεια το μακιγιάζ προσώπων της τηλεόρασης ανάλογα με τους ρόλους τους (π.χ. δημοσιογράφοι, τηλεπαρουσιαστές, προσκεκλημένοι).
3. Διαμορφώνει με άριστο τρόπο το μακιγιάζ των προσώπων στον κινηματογράφο, ανάλογα με τους ρόλους του σεναρίου και τις συνθήκες κινηματογράφησης.
4. Προσαρμόζει με ακρίβεια την τεχνική μακιγιάζ για την ασπρόμαυρη και έγχρωμη φωτογραφία, την πασαρέλα και τη διαφήμιση.
5. Επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους απολύμανσης και αποστείρωσης των υλικών και εργαλείων.
6. Δημιουργεί σπέσιαλ εφέ στο μακιγιάζ ανάλογα με το σενάριο.
7. Πραγματοποιεί μακιγιάζ καμουφλάζ για κάλυψη δερματικών προβλημάτων.
8. Χειρίζεται με επάρκεια Η/Υ και την ξένη ορολογία.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Ενεργεί με βάση τη δεοντολογία του επαγγέλματός του.
2. Παρέχει τις υπηρεσίες του αυτόνομα.
3. Συνεργάζεται με αποτελεσματικότητα με άλλους επαγγελματίες ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη παροχή υπηρεσίας.
4. Επικοινωνεί και συνεργάζεται αρμονικά με τους αποδέκτες των υπηρεσιών του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση