Μaster's Degree in "Business Administration". Directions: a) Financial and Accounting Administration, b) Progect mnanagement, c) Informatics Systems, d) Tourism and Hospitality management, e) Marketing. Department of Business Administration. Faculty of Business and Administration. Technological Educational Institute of Thessaly.

Description

The Postgraduate Studies Programme titled Master in Business Administration serves the following purpose:
- advancement of knowledge in the specific subject of the programme;
- development of research in the subject of Administration and Finance;
- preparation for postgraduate studies of doctoral level.

Further Information

Ελληνική

Relation To Employment

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διοίκηση Επιχειρήσεων". Κατευθύνσεις: α)Χρηματοοικονομική Διοίκηση, β) Διαχείριση Έργων, γ) Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και Οργανισμών, δ) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας, ε) Μάρκετινγκ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Transitions

Access to this type of qualification have those who hold a Bachelor Degree (level 6). The selection of graduate students is mainly based on the following criteria: the overall grade of the Bachelor Degree, the grades in undergraduate courses that are relevant with the subjects of the Master’s program, the performance in thesis, where is foreseen at the undergraduate level and any research activity of the candidate. The detailed application of the above mentioned criteria, the definition of additional criteria or the conducting of examinations and interviews, the results of which are taken into account in the selection, are determined by decision of the relevant Department.
Holders of such qualifications gain access to study programmes at the same level or at level 8.

Ways To Aquire

Qualifications of this type are acquired via formal education.

Awarding Body

Technological Educational Institute of Thessaly

Qualification Type

MASTER’S DEGREE (METAPTYCHIAKO DIPLOMA EIDIKEFSIS)

Name

Higher education

Purpose

Basic

Duration

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.