Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας

Περιγραφή

Ο πτυχιούχος του Τμήματος
γνωρίζει: τα στοιχεία ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών & ψηφιακών κυκλωμάτων, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών μηχανών & εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων υπολογιστών. Kατανοεί & αναλύει: τη λειτουργία ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών & ψηφιακών κυκλωμάτων, των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, τη δομή, λειτουργία και το θεσμικό πλαίσιο συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών μηχανών & εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνικών συστημάτων και δικτύων υπολογιστών. Eίναι σε θέση να
- σχεδιάζει, υλοποιεί & επιβλέπει την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία: ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, αυτοματοποιημένων διαδικασιών, πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων με χρήση νέων τεχνολογιών. Επίσης υλοποιεί το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με τους προαναφερόμενους τομείς. Υλοποιεί προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων ΜηχανικώνΤεχνολογικής Εκπαίδευσης αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων και στην ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων, για την άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από τους σπουδαστές του Τμήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εργαστηριακή άσκηση και σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Σκοπός είναι η αρτιότερη δυνατή κατάρτιση των αποφοίτων του Τμήματος σε τεχνολογικά θέματα, που αφορούν τη λειτουργία και τον έλεγχο ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων και εγκαταστάσεων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρονικών, πληροφοριακών, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων – διατάξεων και συστημάτων αυτοματισμού.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών συνδέεται με την άδεια άσκησης επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.