Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.). Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή

Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι, με βάση το περιεχόμενο σπουδών, να καλύπτεται το γνωστικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής και να ανταποκρίνεται ο απόφοιτος πλήρως στην αγορά εργασίας που είναι: Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία καθώς και κάθε δομή που προβλέπεται Νοσηλευτική Υπηρεσία. Αποστολή και σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή εκπαίδευσης, στους φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία στον ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο της Νοσηλευτικής και να διασφαλίζει πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων του. Ειδικότερα:• Η παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις όλων των τομέων της Νοσηλευτικής (πρωτοβάθμια φροντίδα, παθολογική και χειρουργική νοσηλευτική και νοσηλευτική ειδικοτήτων).• Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην οργάνωση και λειτουργία νοσηλευτικών δομών.• Η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.• Η στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων από Νοσηλευτές και η υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας.• Η προετοιμασία των σπουδαστών για μεταπτυχιακές σπουδές.Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής με την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα πρέπει να είναι σε θέση να στελεχώσουν κάθε Νοσηλευτική Μονάδα με απόλυτη ασφάλεια.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος είναι η νοσηλευτική ως ανθρωπιστική επιστήμη και εξειδικευμένη τέχνη που έχει ως σκοπό να αξιολογεί τις ανάγκες του ατόμου υγιούς ή αρρώστου και να προγραμματίζει και να εφαρμόζει παρεμβάσεις ώστε να βοηθήσει στην πρόληψη τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας του ατόμου ή της κοινότητας. Επίσης η νοσηλευτική προωθεί την αυτοφροντίδα, την ανεξαρτησία και τον σεβασμό της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων των ανθρώπων και επιδιώκει την απόκτηση νέας γνώσης και τεχνογνωσίας με σκοπό την προσαρμογή της στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη και μεταβαλλόμενη εποχή μας.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι απαραίτητο για τη λήψη της Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος του Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.