ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Απαριθμεί τα εργαλεία και τα μηχανήματα τα οποία είναι απαραίτητα για την κατασκευή των χυτών κοσμημάτων και περιγράφει με ακρίβεια τις τεχνικές κατασκευής τους.
2. Αναγνωρίζει τις βασικές ιδιότητες των πολύτιμων μετάλλων (πλατίνα, χρυσός, άργυρος κ.ά.) και των κραμάτων (μπρούντζος, ορείχαλκος κ.ά.).
3. Περιγράφει τις διαδικασίες τήξης και χύτευσης των μετάλλων, όπως και τα είδη κολλήσεων για τον χρυσό και τον άργυρο.
4. Περιγράφει την τεχνική Lamination οριζόντια, κάθετη, σπιράλ και touist για την κατασκευή κοσμημάτων.
5. Κατατάσσει τα ορυκτά σε οργανικά και ανόργανα, όπως και σε ισότροπα και ανισότροπα.
6. Κατονομάζει τις πολύτιμες πέτρες και ειδικά της οικογένειας του κορουνδίου.
7. Αναγνωρίζει τη βασική αιτία ύπαρξης χρώματος και τα στοιχεία χρωματισμού των πολύτιμων πετρών και κραμάτων.
8. Περιγράφει τη διαδικασία ψησίματος του λάστιχου και τα είδη αυτών για την αποτύπωση μεταλλικών μοντέλων στην αργυροχρυσοχοΐα.
9. Περιγράφει τη διαδικασία για τη στήριξη και το κάρφωμα πολύτιμων λίθων και ειδικά την τεχνική παβέ (Pavé).
10. Αναφέρει την ιστορία του κοσμήματος, τα υλικά του, τις τεχνικές και τα χαρακτηριστικά του από τη νεολιθική εποχή έως σήμερα. Επίσης αναφέρει σε σχέση με το κόσμημα τα βασικά χαρακτηριστικά του ιμπρεσιονιστικού κινήματος, του κυβισμού, art deco κ.ά.
11. Διακρίνει τα θέματα ασφαλείας, υγιεινής και προφύλαξης στον εργασιακό χώρο και ειδικά στον πάγκο της κόλλησης.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Σχεδιάζει κοσμήματα όπως δαχτυλίδια, καρφίτσες, βραχιόλια κ.ά.
2. Αναπτύσσει τα απαραίτητα σχέδια (όψη, τομή κ.ά.) για την κατασκευή των κοσμημάτων.
3. Χειρίζεται τα κατάλληλα προγράμματα Η/Υ για τον σχεδιασμό κοσμημάτων σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη μορφή.
4. Επιλέγει και αξιολογεί τα κατάλληλα μέταλλα και κράματα, καθώς και τους πολύτιμους λίθους για την κατασκευή των κοσμημάτων.
5. Εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες τεχνικές για την κατασκευή κάθε είδους κοσμήματος.
6. Χειρίζεται με ακρίβεια τα εργαλεία και τα μηχανήματα για την κατασκευή των κοσμημάτων όλων των ειδών.
7. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.
IKANOTΗTEΣ
1. Ακολουθεί οδηγίες τεχνικού υπεύθυνου, καλλιτεχνικού επιμελητή ή υπεύθυνου παραγωγής, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής τους και τηρεί τα χρονοδιαγράμματα που έχουν οριστεί.
2. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως καρφωτές πολύτιμων πετρών, σχεδιαστές, προμηθευτές, πωλητές κ.ά. για τη δημιουργία κοσμημάτων.
3. Αναλαμβάνει αυτόνομα την παραγωγή κοσμημάτων και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των προϊόντων που κατασκευάζει.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση