ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Απαριθμεί τις βασικές ιδιότητες των μετάλλων και κραμάτων, όπως της πλατίνας, του χρυσoύ, του αργύρου, του μπρούντζου, του ορείχαλκου κ.ά.
2. Διακρίνει τις πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες και περιγράφει τα χαρακτηριστικά τους, όπως σκληρότητα, χρώμα κ.ά.
3. Περιγράφει τη διαδικασία τήξης (λιωσίματος) της πρώτης ύλης και τα είδη κολλήσεων για τον χρυσό και τον άργυρο.
4. Κατονομάζει τις ιδιότητες των συγκολλητικών κραμάτων για επιτυχής κολλήσεις των μετάλλων.
5. Διακρίνει επιδέξια τη διαφορά μεταξύ κρυσταλλικών και άμορφων ορυκτών.
6. Κατατάσσει τα ορυκτά σε οργανικά και ανόργανα, όπως και σε ισότροπα και ανισότροπα.
7. Αναγνωρίζει τα βασικά μηχανήματα παρασκευής χυτών κοσμημάτων και τους τύπους μηχανών χύτευσης και περιγράφει τις μεθόδους επεξεργασίας των υλικών.
8. Ανιχνεύει με γεμολογικό όργανο τον πλεοχρωισμό και αξιολογεί το διχρωισμό-τριχωισμό.
9. Περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά του ιμπρεσιονιστικού κινήματος, κυβισμού, art deco κ.ά σε σχέση με το κόσμημα και την ιστορία του κοσμήματος από τη νεολιθική εποχή έως σήμερα.
10. Περιγράφει τις μεθόδους δεσίματος, καρφώματος και στήριξης της πέτρας (κλασικό, γιαννιώτικο, filigree, τεχνική Pavé).
11. Περιγράφει τη διαδικασία ψησίματος του λάστιχου και τα είδη αυτών για την αποτύπωση μεταλλικών μοντέλων στην αργυροχρυσοχοΐα.
12. Αναγνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής καλεμιών για το γιαννιώτικο κόσμημα.
13. Αναγνωρίζει τα βασικά, συμπληρωματικά, ουδέτερα, γαιώδη χρώματα, όπως και τις αποχρώσεις τους (σκιές – τίντες).
14. Αναφέρει τις βασικές αρχές της διαφήμισης και του marketing.
15. Διακρίνει τα θέματα ασφάλειας, υγιεινής και προφύλαξης στον εργασιακό χώρο και ειδικά στον πάγκο της κόλλησης.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Κατασκευάζει πρωτότυπα κοσμήματα με το χέρι χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές και υλικά.
2. Σχεδιάζει κάθε είδος κοσμήματος εφαρμόζοντας τα στοιχεία του ελεύθερου σχεδίου και τις αρχές της σύνθεσης και αποδίδει γραμμικά την κάτοψη, την εμπρόσθια και την πλάγια όψη ενός σχεδίου σε κλίμακα 2:1 και 3:1.
3. Χειρίζεται τα κατάλληλα προγράμματα Η/Υ για τον σχεδιασμό μοτίβων και σχεδίων σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη μορφή.
4. Επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο συγκόλλησης κραμάτων χρυσού και λοιπών αντικειμένων.
5. Χειρίζεται την τεχνική κατασκευής Niello και πίκο.
6. Χειρίζεται κατάλληλα τα εργαλεία της τεχνικής ρεπουσέ, καθώς και τη μέθοδο κατασκευής πίσσας και του μετάλλου στην τεχνική του γιαννιώτικου κοσμήματος.
7. Χειρίζεται Η/Υ για την κωδικοποίηση ειδών αποθήκης-προμηθευτών-πελατών-πετρών.
8. Λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.
IKANOTΗTEΣ
1. Εργάζεται αυτόνομα και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των κοσμημάτων που κατασκευάζει.
2. Συνεργάζεται με τεχνικούς άλλων ειδικοτήτων, όπως καρφωτές, σχεδιαστές, προμηθευτές κ.ά. για τη δημιουργία κοσμημάτων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση