ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ - ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει τα στοιχεία του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, του χρώματος και τις αρχές της σύνθεσης.
2. Περιγράφει τις βασικές τεχνικές εικονογράφησης βιβλίων, εντύπων ημερήσιου και περιοδικού τύπου, αφισών κ.ά.
3. Απαριθμεί τα υλικά και τις δυνατότητές τους (είδη χρωμάτων, χαρτιών κ.ά.) που χρησιμοποιούνται για την εικονογράφηση στο χέρι.
4. Διακρίνει τα βασικά εικαστικά ρεύματα μέχρι σήμερα και διακρίνει τις σύγχρονες τάσεις στον χώρο της εικονογράφησης, γελοιογραφίας, κόμικς κ.ά.
5. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές μουσικής επένδυσης των εικόνων και τις τεχνικές επεξεργασίας ήχου.
6. Αναφέρει τεχνικές αφήγησης για την ανάπτυξη σεναρίου και κειμένου κόμικς.
7. Διακρίνει βασικά στοιχεία ανατομίας της ανθρώπινης φιγούρας σε διάφορες στάσεις σχεδίασης και βραχύνσεις (Foreshortening) λόγω προοπτικής.
8. Διακρίνει τις βασικές αρχές λήψης φωτογραφίας.
9. Αναγνωρίζει τα εργαλεία, τα προγράμματα και τις τεχνικές που απαιτούνται για την ψηφιακή επεξεργασία κειμένου, εικόνας και κινούμενης εικόνας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εικονογραφεί βιβλία, έντυπα ημερήσιου και περιοδικού τύπου, αφίσες, διαφημιστικές μπροσούρες, εξώφυλλα για οθόνες πολυμέσων, ιστοσελίδων κ.ά.
2. Σχεδιάζει γελοιογραφίες, κόμικς, σκίτσα κ.ά.
3. Χειρίζεται τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά για κάθε περίπτωση χειροποίητης εικονογράφησης.
4. Επεξεργάζεται με ψηφιακό τρόπο προσχέδια, χαρακτήρες, εικόνες, μοντάζ, τίτλους, βάθος (background), ειδικά εφέ για ταινίες δισδιάστατης (2D) και τρισδιάστατης (3D) εικόνας.
5. Συνθέτει ένα μεγάλο πίνακα με μικρά σκίτσα και διαλόγους σε διαδοχική σειρά σκηνών με στόχο να αφηγηθεί μία ιστορία (storyboard).
6. Κατά τη διαδικασία του μοντάζ εντάσσει στις εικόνες κινουμένων σχεδίων κατάλληλες μουσικές επενδύσεις και κείμενα αποδίδοντας συναισθήματα (έκπληξη, φόβος κ.ά.).
7. Χειρίζεται περιφερειακά μηχανήματα υποστήριξης του Η/Υ, όπως εκτυπωτής, ψηφιακός σαρωτής, μονάδες μνήμης κ.ά.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί οδηγίες καλλιτεχνικού επιμελητή ή υπεύθυνου παραγωγής φροντίζοντας για την τήρηση χρονοδιαγράμματος που έχει ορισθεί.
2. Εργάζεται αυτόνομα και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των έργων του.
3. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως συγγραφείς, επιστήμονες, λογοτέχνες, εκδότες, φωτογράφους, ζωγράφους κ.ά. για την ολοκλήρωση έργων με εξιδικευμένες εικονογραφήσεις.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση