ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει τη λειτουργία και τα εξαρτήματα της φωτογραφικής μηχανής.
2. Ταξινομεί τις φωτογραφικές μηχανές σε αναλογικές και ψηφιακές και αναφέρει τις βασικές κατηγορίες τους.
3. Περιγράφει με ακρίβεια τις μηχανές μικρού και μεγάλου format και απαριθμεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
4. Απαριθμεί τα είδη των φιλμ και των φίλτρων και αναφέρει τις ιδιότητές τους.
5. Κατονομάζει τις τεχνικές μέτρησης και διαχείρισης φυσικού και τεχνητού φωτισμού.
6. Διακρίνει και περιγράφει τις τεχνικές λήψης και επεξεργασίας της ασπρόμαυρης και έγχρωμης φωτογραφίας.
7. Απαριθμεί τα στάδια της μεταφοράς της οπτικής εικόνας στο φιλμ (Φωτο-ευαισθησιομετρία).
8. Κατέχει τα βασικά στοιχεία του σχεδίου, του χρώματος και τις αρχές της σύνθεσης.
9. Διακρίνει τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορική και τεχνολογική εξέλιξη της φωτογραφίας, όπως και τις βασικές περιόδους της ιστορίας της τέχνης.
10. Αναγνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της οπτικής επικοινωνίας σε σχέση με την ειδικότητά του.
11. Αναφέρει τις βασικές αρχές της διαφήμισης και του marketing.
12. Αναγνωρίζει στοιχεία της κοινωνιολογίας της φωτογραφίας και της σημειολογίας της εικόνας.
13. Κατονομάζει τα στοιχεία της νομοθεσίας και της επαγγελματικής δεοντολογίας της ειδικότητάς του.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται αποτελεσματικά όλες τις φωτογραφικές μηχανές και τον εξοπλισμό τους.
2. Συνδυάζει ταχύτητα - διάφραγμα - ευαισθησία (ISO) και βάθος πεδίου σε όλα τα είδη της φωτογράφισης.
3. Επιλέγει τους κατάλληλους φακούς, όπως ευρυγώνιο, normal, τηλεφακό, shift, fish eye και zoom, ανάλογα με το θέμα.
4. Χειρίζεται επιδέξια όλες τις φωτιστικές πηγές ανάλογα με το είδος της φωτογράφισης.
5. Εφαρμόζει σωστά τα στάδια παραγωγής διαφημιστικής φωτογραφίας (προσχέδια, εικαστικές προτάσεις, τελικές λήψεις).
6. Χειρίζεται επιτυχώς τις φωτογραφικές μηχανές σε λήψεις: τοπίο-πορτραίτο -μόδα-γάμο-βάπτιση-ρεπορτάζ (μικρό format) και σε λήψεις: αρχιτεκτονική -βιομηχανική –still life- σύνθεση μικροαντικειμένων –νεκρή φύση (μεγάλο format).
7. Εμφανίζει φιλμ και εκτυπώνει ασπρόμαυρες φωτογραφίες σε εργαστήριο σκοτεινού θαλάμου.
8. Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα φωτογραφικά φίλτρα.
9. Χειρίζεται προγράμματα επεξεργασίας εικόνας (Photoshop κ.ά.) για την επεξεργασία της φωτογραφικής εικόνας.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί οδηγίες του καλλιτεχνικού επιμελητή και αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής τους φροντίζοντας για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν ορισθεί.
2. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως σχεδιαστές μόδας, κομμωτές, γραφίστες κ.ά. για σύνθετη επαγγελματική φωτογράφιση.
3. Αναλαμβάνει αυτόνομα φωτογραφίσεις ιδιωτικού και επαγγελματικού χαρακτήρα και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση