ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει τις βασικές αρχές που διέπουν την υποκριτική τέχνη, καθώς και τα κυρίαρχα στυλ υποκριτικής ερμηνείας.
2. Προσδιορίζει βασικές τεχνικές ορθής εκφοράς της ελληνικής γλώσσας και ενσυνείδητης εκφοράς του λόγου εν γένει.
3. Περιγράφει την εξέλιξη των σκηνικών και της ενδυματολογίας ανά τους αιώνες, με ιδιαίτερη έμφαση στο σύγχρονο θέατρο και στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
4. Περιγράφει τα καλύτερα έργα της παγκόσμιας θεατρικής παραγωγής, μέσα από τη δομή των έργων, τον τρόπο ανάπτυξης των χαρακτήρων, το ύφος του λόγου κ.ά.
5. Αναφέρει την ιστορία του ελληνικού και παγκοσμίου θεάτρου, τους κυριότερους θεατρικούς συγγραφείς, καθώς και την εξέλιξη της γραφής, της υποκριτικής και της σκηνής.
6. Περιγράφει τα επί μέρους σημεία μιας παράστασης, ούτως ώστε αυτή να είναι λειτουργική.
7. Προσδιορίζει συγκριτικά τα χαρακτηριστικά των παραστατικών τεχνών (θέατρο, όπερα, μιούζικαλ, χορευτική παράσταση κλπ).
8. Περιγράφει τις βασικές αρχές των τεχνικών επικοινωνίας.
9. Προσδιορίζει βασικές αρχές ψυχολογίας και συμπεριφοράς της ομάδας, ώστε να χειρίζεται τις ζώσες δυναμικές σε αυτήν.
10. Ερμηνεύει τη βασική ορολογία της σκηνοθεσίας (τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα).
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Καταγράφει τις ανάγκες μιας θεατρικής παράστασης σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά μέσα και στη συνέχεια συμμετέχει μαζί με τους υπεύθυνους της παραγωγής στην επιλογή των κατάλληλων συνεργατών και τεχνικών μέσων.
2. Καταρτίζει λεπτομερώς ένα αποδοτικό χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας μιας θεατρικής παράστασης.
3. Προετοιμάζει τους ηθοποιούς για την ορθή απόδοση του ρόλου τους (τόσο σε επίπεδο κίνησης, όσο και σε επίπεδο εκφοράς λόγου και απόδοσης συναισθημάτων) ανάλογα με τις απαιτήσεις του θεατρικού έργου.
4. Παρουσιάζει στους ηθοποιούς βασικές τεχνικές εκφοράς λόγους και εξωτερίκευσης συναισθημάτων με τη χρήση του σώματος.
5. Εφαρμόζει ποικίλες σκηνοθετικές τεχνικές ανάλογα με τον τύπο της παράστασης (θεατρικές παραστάσεις για ενηλίκους και παιδιά, πολιτιστικές εκδηλώσεις σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, βαριετέ, σώου, παραστάσεις τσίρκου, όπερα, μιούζικαλ, Μουσικό Θέατρο κ.ά.).
6. Επιβλέπει αποτελεσματικά την καλή επιτέλεση μιας θεατρικής παράστασης.
7. Χειρίζεται με άνεση ειδικές εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται εποικοδομητικά με το δημιουργικό και τεχνικό δυναμικό μιας θεατρικής παραγωγής με στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση ενός θεατρικού έργου.
2. Ακολουθεί, στο πλαίσιο της σκηνοθετικής εργασίας, τις αρχές δεοντολογίας του επαγγέλματός του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση