ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει τις μορφές τουρισμού και τις ιδιαιτερότητες του τουρισμού σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και ψυχολογικό επίπεδο, τις κύριες αγορές τουριστών, τους κύριους τουριστικούς προορισμούς, τουριστικούς πόλους έλξης και αξιοθέατα παγκοσμίως και τοπικά.
2. Αντιλαμβάνεται την οργάνωση και τη λειτουργία των τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
3. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές της τουριστικής οικονομίας και τις θεωρίες της επιστήμης του μάρκετινγκ που αφορούν τον τουριστικό κλάδο.
4. Αναγνωρίζει τις τεχνικές επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και εξυπηρέτησης πελατών και την σύνδεσή τους με την ψυχαγωγία στο ξενοδοχειακό τομέα.
5. Αναγνωρίζει την αγγλική και γερμανική τουριστική ορολογία προφορικώς και γραπτώς ως κύριες γλώσσες του τουρισμού.
6. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές της πληροφορικής και τον τρόπο λειτουργίας των λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών γραφείου.
7. Παρουσιάζει τα κύρια κινήματα τέχνης και τους εκφραστές τους, καθώς και τις κύριες τεχνικές της ζωγραφικής, του σχεδίου και της γελοιογραφίας.
8. Παρουσιάζει τις κύριες θεωρίες ψυχολογίας και κοινωνιολογίας με έμφαση στο τουρισμό και την παιδική/ εφηβική ηλικία.
9. Περιγράφει τις κύριες τεχνικές της δραματικής τέχνης, του θεάτρου, της συγγραφής σεναρίου, σκηνογραφίας και σκηνοθεσίας, τις τεχνικές της ενδυματολογίας και του μακιγιάζ, τις τεχνικές ήχου και φωτισμού.
10. Διακρίνει τις κατηγορίες μουσικής.
11. Εξοικειώνεται με τους κανόνες και τεχνικές των αθλημάτων και ψυχαγωγικών παιχνιδιών καθώς και τους βηματισμούς εθνικών και μοντέρνων χωρών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επικοινωνεί γραπτώς και προφορικώς στην Αγγλική και Γερμανική.
2. Συμμετέχει στη λειτουργία της ξενοδοχειακής επιχείρησης.
3. Αναπτύσσει ευχάριστο κλίμα επικοινωνίας με τους πελάτες του ξενοδοχείου.
4. Διδάσκει παρουσιάζοντας βασικές τεχνικές της δραματικής τέχνης.
5. Διδάσκει παρουσιάζοντας αθλήματα και χορούς.
6. Διδάσκει τεχνικές ζωγραφικής και σκίτσου.
7. Υποδεικνύει τεχνικές προετοιμάζοντας σκηνικά, εγκαταστάσεις ήχου και φωτισμού, ενδύματα, αμφιέσεις και μεταμφιέσεις.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες του ξενοδοχειακού και τουριστικού χώρου.
2. Φροντίζει με υπευθυνότητα για την ευχάριστη διαμονή των πελατών του ξενοδοχείου, αναπτύσσοντας ευχάριστο κλίμα επικοινωνίας.
3. Διοργανώνει αυτόνομα ή υπό την εποπτεία άλλων, αθλητικές δραστηριότητες, εργαστήρια εκμάθησης τεχνών, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις και παιχνίδια για τους φιλοξενούμενους του ξενοδοχείου, όπως επίσης και θεατρικές, μουσικές, χορευτικές παραστάσεις με την συμμετοχή των πελατών ή του προσωπικού του ξενοδοχείου.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση