Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι. Πειραιά).

Περιγραφή

Ο πτυχιούχος του Τμήματος διαθέτει τις παρακάτω:

Γνώσεις:
- Περιγράφει τις βασικές μαθηματικές και φυσικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στη Μηχανική.
- Αναλύει τη λειτουργία κυκλωμάτων και μικροηλεκτρονικών διατάξεων.
- Αναγνωρίζει τεχνολογίες προγραμματισμού.
- Αναγνωρίζει θέματα αρχιτεκτονικής υπολογιστών, λειτουργικών συστημάτων, βάσεων δεδομένων, δικτύων.
- Αναγνωρίζει θέματα επεξεργασίας σήματος, εικόνας, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, ρομποτικής.
- Περιγράφει τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, τηλε-εκπαίδευσης.

Δεξιότητες:
- Σχεδιάζει μικροηλεκτρονικά κυκλώματα και κυκλώματα με μικροελεγκτές.
- Κατασκευάζει προγράμματα εφαρμογών σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού.
- Διαχειρίζεται υπολογιστικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, δίκτυα. - Σχεδιάζει και διαχειρίζεται τη λειτουργία συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ρομποτικής.
- Σχεδιάζει και κατασκευάζει διαδικτυακές εφαρμογές.
- Χρησιμοποιεί διαδικτυακές εφαρμογές και εξασφαλίζει την ασφάλεια των δικτύων.
- Συντηρεί υπολογιστικά συστήματα και συστήματα δικτύων.

Ικανότητες:
- Λειτουργεί αυτόνομα υπολογιστικά συστήματα, δίκτυα υπολογιστών, συστήματα αυτομάτου ελέγχου, τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
- Εφαρμόζει δικτυακές και διαδικτυακές εφαρμογές.
- Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει αλγορίθμους σε συστήματα για τη βιομηχανία, την ιατρική, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το περιβάλλον, την τηλε-εκπαίδευση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών με έμφαση στη δημιουργία κατάλληλης υποδομής, ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκρίνονται στις ραγδαίες εξελίξεις στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) (Software – Hardware), καθώς και τις τεχνικές εφαρμογών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων που υποστηρίζουν τις επικοινωνίες, τη βιομηχανία, την ιατρική, την οικονομία και την εκπαίδευση. Τα διδακτικά αντικείμενα είναι: - Μαθηματικά και Φυσική στη Μηχανική - Ηλεκτρικά και μικροηλεκτρονικά κυκλώματα - Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Δίκτυα υπολογιστών, ασφάλεια δικτύων και διαδικτυακές εφαρμογές - Βάσεις δεδομένων - Λειτουργικά συστήματα - Προγραμματισμός - Τηλεπικοινωνιακά συστήματα - Επεξεργασία σήματος και εικόνας - Συστήματα αυτομάτου ελέγχου, μηχατρονική και ρομποτική - Τεχνολογία περιβάλλοντος - Τεχνητή νοημοσύνη - Τηλε-εκπαίδευση.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών έχει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία περιγράφονται στο Προεδρικό Διάταγμα 345/1989 (Φ.Ε.Κ. 158/14-6-89/τ.Α').
Επίσης, ο τίτλος σπουδών δίνει τη δυνατότητα διορισμού στη Μέση Εκπαίδευση, στην ειδικότητα Πληροφορικής (ΠΕ20).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ)

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Μ.Η.Υ.Σ.