Πτυχίο Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής. Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής. Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις βιολογικές και ιατρικές επιστήμες, τις επιστήμες τροφίμων και τις κοινωνικές επιστήμες.
• Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του επιστημονικού γνωστικού πεδίου της Διαιτολογίας-Διατροφής, τόσο στη βασική έρευνα, όσο και στην επιδημιολογία και τις κλινικές εφαρμογές.
• Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της δυναμικής του επιστημονικού γνωστικού πεδίου της Διαιτολογίας - Διατροφής, τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές καταστάσεις.
• Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της δυναμικής του επιστημονικού γνωστικού πεδίου της Διαιτολογίας - Διατροφής, σε ατομικό και πληθυσμιακό επίπεδο, σε γενικές και ειδικές ομάδες του πληθυσμού.
• Αναγνωρίζουν τη σύνδεση και την αλληλουχία των διαστάσεων της πρόληψης, της προαγωγής υγείας και της θεραπείας.
• Αναγνωρίζουν τις αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών, τροφίμων και φαρμάκων, καθώς και τη σύνδεση της Επιστήμης της Τεχνολογίας των Τροφίμων και της Διατροφής.

Δεξιότητες:
• Εφαρμόζουν τη διαδικασία διατροφικής φροντίδας στη σίτιση ομάδων πληθυσμού ή ατόμων και συγκεκριμένα:
• Αξιολογούν τη διατροφική κατάσταση, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης.
• Διαγιγνώσκουν το διατροφικό πρόβλημα.
• Παρεμβαίνουν με εμπεριστατωμένες μεθόδους.
• Παρακολουθούν με κατάλληλους δείκτες την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, κρίνουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης και αναδιαμορφώνουν κατάλληλα τους στόχους της.
• Αναλύουν και προσαρμόζουν τις γνώσεις τους στην επιστήμη της Διαιτολογίας - Διατροφής για την εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού ή ατόμων.
• Εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες στη διαδικασία διατροφικής φροντίδας.

Ικανότητες:
• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε υψηλότερο επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν σχετικά με τη διαδικασία της διατροφικής φροντίδας και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και με διεπιστημονικό τρόπο τα ζητήματα που προκύπτουν.
• Επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας διαφόρων παρεμβάσεων.
• Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό χώρο.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση ομάδων ατόμων σε θέματα διατροφής και είναι σε θέση να αξιολογούν την απόδοσή της.
• Συνεργάζονται στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων με άλλες επιστημονικές ειδικότητες, συνεισφέροντας στα θέματα διατροφής.
• Ασκούν διοίκηση και οικονομική διαχείριση μονάδων μαζικής εστίασης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Η εκπαίδευση που παρέχεται στο Τμήμα καλύπτει το ευρύτερο φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της Διατροφής, συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και παρακολουθεί τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις. Στο Τμήμα καλλιεργείται η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα συμβάλλοντας στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της δημόσιας υγείας, καθώς και της οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας.
Το Τμήμα διαθέτει τρία εργαστήρια, το αντικείμενο των οποίων αφορά στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:
• Εργαστήριο Βιολογίας, Βιοχημείας και Φυσιολογίας του Ανθρώπου και των Μικροοργανισμών: Οργανική χημεία και βιοχημεία. Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων. Βασικές αρχές βιοχημικών εξετάσεων κλινικής χημείας. Βιοχημικοί μηχανισμοί φυσιοπαθολογικών καταστάσεων. Βιολογία κυττάρου. Μοριακή γενετική. Γενική μικροβιολογία - εφαρμοσμένη μικροβιολογία (μικροβιολογία τροφίμων) - περιβαλλοντική μικροβιολογία. Φυσιολογία, παθοφυσιολογία, ειδικά θέματα παθολογίας, φαρμακολογία, τοξικολογία, μέταλλα - βιταμίνες και διατροφή, βιοτεχνολογία - γενετική μηχανική.

• Εργαστήριο Διατροφής και Κλινικής Διαιτολογίας: Διατροφή και μεταβολισμός, αθλητική διατροφή και διατροφική αγωγή αθλουμένων, σύσταση σώματος, κλινική διαιτολογία, παιδική και εφηβική παχυσαρκία, διατροφική αξιολόγηση, διατροφική επιδημιολογία, προαγωγή της υγείας, διατροφική ανθρωπολογία.

• Εργαστήριο Χημείας-Βιοχημείας- Φυσικοχημείας Τροφίμων: Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων, Τεχνολογία Τροφίμων, Ανάλυση Τροφίμων, Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων, Διαχείριση και Υγιεινή Μονάδων Διατροφής, Τρόφιμα και Περιβάλλον, Βιοδραστικά Συστατικά Τροφίμων, εφαρμογές Νανοτεχνολογίας σε Τρόφιμα, Νομοθεσία Τροφίμων.

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου (ΠΔ133/ΦΕΚ213/01-10-2014).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιo

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη