ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Αισθητικής Τέχνης"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Aποκτά θεωρητικές ή πρακτικές γνώσεις σε γενικά ή ειδικά πεδία που σχετίζονται με τον επαγγελματικό τομέα της Αισθητικής.
2. Αντιλαμβάνεται τα βασικά καθήκοντά του και τις οδηγίες κατά την εφαρμογή σύνθετων μεθόδων, τεχνικών, υλικών, εξοπλισμού και εργαλείων Αισθητικής Προσώπου, Σώματος, μακιγιάζ και μανικιούρ-πεντικιούρ.
3. Συνδυάζει τις γνώσεις του για την επίλυση πιο πολύπλοκων προβλημάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σε συνεργασία με τον επαγγελματία Αισθητικό.
Δεξιότητες:
1. Εκτελεί μια σειρά από σύνθετες εργασίες σε συνεργασία με τον επαγγελματία Αισθητικό, τόσο σε γνωστά, όσο και σε άγνωστα και μη προβλέψιμα περιβάλλοντα.
2. Χειρίζεται με ασφάλεια εργαλεία, υλικά και εξοπλισμό για την εκτέλεση σύνθετων πρακτικών εργασιών Αισθητικής τηρώντας παράλληλα τους σχετικούς κανονισμούς.
3. Διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες, μπορεί να χρησιμοποιεί επαγγελματική ορολογία, να είναι σε θέση να αξιολογεί και να παρουσιάζει τα αποτελέσματα των σύνθετων εργασιών του και να συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του επαγγελματικού χώρου .
Ικανότητες:
1. Επιτελεί υπεύθυνα και αυτόνομα εργασίες Αισθητικής σε ένα καθορισμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής.
2. Μετέχει σε ομαδικές διαδικασίες, προσφέρει ή ζητά καθοδήγηση για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.
3. Αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκτέλεση εργασιών Αισθητικής με ασφάλεια σε συνεργασία με τον επαγγελματία Αισθητικό, παίρνει πρωτοβουλίες στην επίλυση των προβλημάτων σε περιβάλλοντα λιγότερο οικεία.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα