Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 1550, 210-3442508,  210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505

Ιστότοπος Φορέα Χορήγησης

http://www.minedu.gov.gr/