ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Βοηθός Νοσηλευτή"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Kατέχει βασικές γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας του ανθρώπινου σώματος.
2. Περιγράφει τις νοσηλευτικές τεχνικές.
3. Ανανωρίζει τους κανόνες ατομικής υγιεινής.
4. Αναγνωρίζει στοιχεία παθολογικών καταστάσεων του ανθρώπου.
Δεξιότητες:
1. Παρέχει φροντίδα ατομικής υγιεινής σε κλινήρεις αρρώστους.
2. Βοηθά τον ασθενή στην τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.
3. Βοηθά τον Υπεύθυνο Νοσηλευτή στη χορήγηση φαρμάκων σε άρρωστο και στην εφαρμογή εξειδικευμένων νοσηλευτικών τεχνικών.
4. Συμμετέχει στη λήψη και καταγραφή των ζωτικών σημείων του αρρώστου.
5. Ελέγχει και φροντίζει την ασφαλή μετακίνηση του ασθενούς στον χώρο της νοσηλευτικής μονάδας.
6. Ελέγχει την επάρκεια και ορθή χρήση των αναλώσιμων υλικών του χώρου εργασίας και προτείνει στον Υπεύθυνο την προμήθειά τους.
7. Εφαρμόζει στον ασθενή νοσηλευτικές τεχνικές, σύμφωνα με το σχέδιο εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας του ασθενούς από τον Υπεύθυνο Νοσηλευτή όπως: Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του αρρώστου που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί - Φροντίδα επιπλοκών από κατάκλιση με σκοπό την πρόληψη - Πρόκληση ούρησης μόνο με φυσικά μέσα - Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων - Λήψη περιοριστικών μέτρων για την ασφάλεια του αρρώστου - Συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων - Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας - υπερθερμίας - Μέτρηση προσλαμβανόμενων και αποβαλλόμενων υγρών - Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία - Απλές επιδέσεις - Βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων - Βοήθεια στην τοποθέτηση νάρθηκα - Εκκενωτικό υποκλυσμό - Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου και των εργαλείων - Προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού υλικού και ιματισμού για την αποστείρωση - Ταξινόμηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών ιματισμού, ορρών, φαρμακευτικού υλικού κλπ. - Έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και σχετική αναφορά στους αρμοδίους - Διευθέτηση κλίνης ασθενούς.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος