ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Ξυλογλυπτικής-Διακοσμητικής Επίπλου"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα είδη ξύλου με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, τον τρόπο ταξινόμησης και ξήρανσης της ξυλείας, καθώς και τον τρόπο προετοιμασίας για τα αντικείμενα που θα κατασκευάσει.
2. Διακρίνει τα ελαττώματα, τις ασθένειες και τις αλλοιώσεις του ξύλου.
3. Περιγράφει τα κατάλληλα σχεδιαστικά εργαλεία, τον τρόπο σχεδιασμού των διακοσμητικών ξυλόγλυπτων μοτίβων με ή χωρίς τη βοήθεια H/Y και προσδιορίζει τις διαστάσεις διαφόρων επίπλων στο φυσικό μέγεθος.
4. Περιγράφει τούς τρόπους εργασίας κατά το στοκάρισμα, βάψιμο, φινίρισμα των παραγόμενων αντικειμένων.
5. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα εργαλεία και μηχανήματα (χειρός και ηλεκτρικά) που χρησιμοποιούνται στις ξυλογλιπτικές εργασίες, τον τρόπο συντήρησής τους και περιγράφει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά τη χρησιμοποίησή τους.
6. Περιγράφει τις βασικές αρχές εμπορίας των προϊόντων που παράγει.
Δεξιότητες:
1. Επιλέγει ως βασική πρώτη ύλη τα είδη ξύλου που διαθέτουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, τα ταξινομεί και ξηραίνει την ξυλεία που πρόκειται να επεξεργαστεί.
2. Αντιμετωπίζει τα ελαττώματα, τις ασθένειες και τις αλλοιώσεις του ξύλου.
3. Προετοιμάζει τα ξύλα για τα αντικείμενα που θέλει να κατασκευάσει, επιλέγει και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα (χειρός και ηλεκτρικά), λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας .
4. Σχεδιάζει, διακοσμεί νέα σχέδια με ή χωρίς τη βοήθεια H/Y και επιλέγει τα διακοσμητικά ξυλόγλυπτα μοτίβα που θα δημιουργήσει, προσδιορίζοντας διαστάσεις διαφόρων επίπλων στο φυσικό μέγεθος, με τη χρήση οργάνων σχεδίασης και μεταφορά αυτού (φόρμας) στο ξύλο.
5. Μεριμνά για το στοκάρισμα, βάψιμο, φινίρισμα των παραγόμενων αντικειμένων και την καλή συναρμογή των επίπλων και αντικειμένων που κατασκευάζει.
6. Χειρίζεται και συντηρεί τα εργαλεία και μηχανήματα κοπής και λείανσης του ξύλου, αλλά και τα υπόλοιπα εργαλεία και μηχανήματα.
7. Λαμβάνει μέτρα για την περιβαλλοντική διαχείριση και ανακύκλωση των υπολειμμάτων της κατεργασίας του ξύλου και για την προστασία του περιβάλλοντος.
8. Εμπορεύεται ξυλόγλυπτα έργα και έπιπλα.
9. Τηρεί βιβλία διαχείρισης της εκμετάλλευσης.
10. Συμπληρώνει τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά έντυπα και βιβλία του Κ.Β.Σ.
Ικανότητες:
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής των οδηγιών τους.
2. Φροντίζει για την εφαρμογή χρονοδιαγραμμάτων που του έχουν ορίσει οι ανώτεροί του.
3. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών του.
4. Εφαρμόζει καλές πρακτικές προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων.
5. Αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας
6. Τηρεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος