Πτυχίο Οινολόγου. Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, την έρευνα και την εφαρμογή της τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και σε ειδικούς τομείς της οινολογίας και της τεχνολογίας των ποτών, καθώς και με τη διαδικασία της συντήρησης, της επεξεργασίας και του ποιοτικού ελέγχου, την ίδρυση εργαστηρίων, την αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και το βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων και άλλες δραστηριότητες. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Οινολόγοι και Τεχνολόγοι Ποτών, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:
- Παραγωγή, επεξεργασία, διασφάλιση της ποιότητας, πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας και ποιοτικός έλεγχος των αμπελοοινικών προϊόντων, των ποτών και του νερού.
- Συσκευασία, αποθήκευση, συντήρηση, διακίνηση και εμπορία οίνων, ποτών και νερού.
- Οργάνωση αμπελοοινικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων ζυθοποιίας και ποτοποιίας.
- Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων γευσιγνωσίας οίνων και αλκοολούχων ποτών, εργαστηρίων ανάλυσης ποτών, καθώς και εργαστηρίων ελέγχου οινικών αποβλήτων και υδάτων.
- Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών στους τομείς της οινολογίας, της τεχνολογίας ποτών και του νερού.
- Τεχνική υποστήριξη θεμάτων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές και νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οίνων και ποτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
- Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμός βιομηχανιών οίνου, ζύθου και ποτών.
- Στα πλαίσια συλλογικής εργασίας με άλλους ειδικούς ή ατομικής δραστηριότητας εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό βιομηχανιών οίνου, ζύθου και ποτών, εγκατάσταση και καλλιέργεια αμπελώνων και άλλων ειδών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ποτών, στην αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και στην επεξεργασία των αποβλήτων των βιομηχανιών οίνων και ποτών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Αθήνας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών στην επεξεργασία των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης που μπορούν να υποστούν αλκοολική ζύμωση, καθώς και των προϊόντων απόσταξης των ζυμώσεων αυτών για την παραγωγή ποτών.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως Οινολόγοι και Τεχνολόγοι Ποτών ιδίως στους ακόλουθους τομείς:
1. Παραγωγή, επεξεργασία, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας, πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλόλητας των αμπελοοινικών προϊόντων καθώς και των προϊόντων ζυθοποίησης, απόσταξης και άλλων ποτών.
2. Συσκευασία, αποθήκευση, συντήρηση, διακίνηση και εμπορία οίνων και ποτών.
3. Οργάνωση αμπελοοινικών επιχειρήσεων καθώς και επιχειρήσεων ζυθοποιίας και ποτοποιίας.
4. Ίδρυση και λειτουργία οινολογικών εργαστηρίων γευσιγνωσίας, εργαστηρίων ανάλυσης ποτών καθώς και ελέγχου οινολογικών αποβλήτων και υδάτων.
5. Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης καθώς και σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών σε κάθε τομέα της οινολογίας και τεχνολογίας ποτών.
6. Τεχνική υποστήριξη θεμάτων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές και νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οίνων και ποτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
7. Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό βιομηχανιών οίνου, ζύθου και ποτών.
8. Στα πλαίσια συλλογικής και ομαδικής εργασίας με άλλους ειδικούς, εγκατάσταση και καλλιέργεια αμπελώνων, αξιοποίηση των υποπροϊόντων και επεξεργασία των αποβλήτων των βιομηχανιών οίνων και ποτών.

Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και τη συμμετοχική εργασία. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και βιολογικών επιστημών, όπως χημεία, μικροβιολογία, βιοχημεία, φυσικοχημεία, βιοτεχνολογία, καθώς και αμπελουργικά αντικείμενα, όπως μορφολογία και φυσιολογία, εδαφολογία, ειδικά θέματα της αμπελουργίας.
Στα αντικείμενα ειδικότητας μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ιδίως η επιστήμη, η τεχνολογία και ο ποιοτικός έλεγχος οίνων και ποτών.
Ιδιαίτερη κατηγορία μαθημάτων αποτελούν τα γνωστικά αντικείμενα διοίκησης, οικονομίας και νομοθεσίας, τα οποία είναι απαραίτητα για την οργάνωση και τη διοίκηση των επιχειρήσεων, εργαστηρίων, οργανισμών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ειδικότητα.

Σχέση με την απασχόληση

Οι όροι επαγγελματικής απασχόλησης του Πτυχιούχου του Τμήματος πηγάζουν από το νόμο 1967/1987, που αφορά στην κατάργηση της χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος που ίσχυε πριν λόγω μη ύπαρξης οινολογικών σχολών στην Ελλάδα. Ο νόμος 1967/1987 ορίζει τους αποφοίτους του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ως Οινολόγους σύμφωνα με όσα προβλέπονται διεθνώς για το επάγγελμα του οινολόγου.
Λεπτομερέστερα η επαγγελματική απασχόληση του Πτυχιούχου του Τμήματος περιγράφεται στην Απόφαση Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) Νο. 13/11-1-1994.
Τα βασικά σημεία της απόφασης αυτής έχουν ως εξής:
1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της οινολογίας και της τεχνολογίας των ποτών καθώς και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού τους ελέγχου, την αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και το βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων.
Οι παραπάνω πτυχιούχοι θεωρούμενοι ως οινολόγοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1697/1987 έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

- Παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο οίνων και ποτών σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες είτε ως υπεύθυνοι παραγωγής των μονάδων αυτών είτε ως υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου, είτε ως υπεύθυνοι τμημάτων τους.
- Εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών οίνου και ποτών.
- Εμπορία και διακίνηση προσθέτων υλών που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες οίνου και ποτών.
- Ίδρυση και λειτουργία οινολογικών εργαστηρίων και εργαστηρίου ανάλυσης και ελέγχου ποτών και νερού σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
- Εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης ή συμμετοχή στην εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας, για ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών και βιοτεχνιών οίνων και ποτών σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
- Συμμετοχή στη μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής ή επέκτασης βιομηχανιών και βιοτεχνιών οίνου και ποτών.
- Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της οινολογίας και της τεχνολογίας των ποτών και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.
2. Ασκούν καθήκοντα εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου, για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των οίνων και ποτών.
3. Μπορούν να συμμετέχουν και συνεργάζονται στη μελέτη για ίδρυση και καλλιέργεια αμπελώνων.
4. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες οίνων και ποτών καθώς και σε σχετικές υπηρεσίες. Επίσης, μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπεύθυνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων των σχετικών με την επεξεργασία, παραγωγή και εκμετάλλευση οίνων, ποτών και νερού και σχετικών παραγώγων.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.