Πτυχίο Προσχολικής Αγωγής. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ: Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα παιδαγωγικών γνώσεων από την βρεφική μέχρι και την πρώτη παιδική ηλικία. Αναγνωρίζουν και καταγράφουν την τυπική πορεία της ανάπτυξης των παιδιών σε όλους τους τομείς κατά τη διάρκεια της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας καθώς και τους παράγοντες οι οποίοι μπορεί να ευνοούν ή να δυσχεραίνουν την αναπτυξιακή πορεία βρεφών και παιδιών μέχρι την ηλικία των έξι ετών. Γνωρίζουν τις βασικές αρχές παιδιατρικής και πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά μέχρι έξι χρόνων. Αντιλαμβάνονται την λειτουργία του θεσμού προσχολικής αγωγής και εδραιώνουν μια επικοινωνιακή στάση απέναντι στην οικογένεια κάθε παιδιού. Διαθέτουν τις παιδαγωγικές γνώσεις της Ψυχοπαιδαγωγικής μεθοδολογίας & των Τεχνικών εφαρμογής της. Καθίστανται γνώστες του πλαισίου Προετοιμασία - Υλοποίηση - Αξιολόγηση της παιδαγωγικής πράξης σε χώρους προσχολικής αγωγής για βρέφη και παιδιά μέχρι έξι ετών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Αναλύουν τις ιδιαιτερότητες και τις ατομικές διαφορές των βρεφών από την γέννηση μέχρι τον πρώτο χρόνο ζωής και την σημασία τους για την ομαλή ανάπτυξη των βρεφών.Εμβαθύνουν στην ανάγκη των βρεφών για εξατομικευμένη αγωγή και φροντίδα από την γέννηση μέχρι τον πρώτο χρόνο ζωής.Οργανώνουν χώρους που φιλοξενούν βρέφη και κυρίως βρεφικούς σταθμούς. Συνδιάζουν τις γνώσεις και σχεδιάζουν την παροχή αγωγής και φροντίδας σε μικρά παιδιά 1-3 χρόνων και σε νήπια 3-6 χρόνων θέτοντας στόχους που αποσκοπούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη τους. Οργανώνουν χώρους που φιλοξενούν μικρά παιδιά 1-3 χρόνων και νήπια 3-6 ετών. Οργανώνουν τον χρόνο βρεφών και παιδιών μέχρι την ηλικία των πέντε ετών που φιλοξενούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλους χώρους υποδοχής των αντίστοιχων ηλικιών, σεβόμενοι τις ανάγκες τους και εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της κάλυψης των αναγκών. Εισάγουν το παιχνίδι σαν παιδαγωγικό υλικό και παιδαγωγική δραστηριότητα έχοντας ανακαλύψει προηγουμένως τους κανόνες, τις ιδιότητές του και τον ψυχοπαιδαγωγικό του χαρακτήρα. Προτείνουν ερεθίσματα και να εμψυχώσουν δραστηριότητες και δράσεις με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας. Εκτιμούν και παρουσιάζουν το παιδικό βιβλίο για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας. Υλοποιούν με δημιουργικό τρόπο τις εικαστικές τέχνες βοηθώντας τα παιδιά να διευρύνουν τις αισθητικές τους επιλογές και γνώσεις.
Τραγουδούν παιδικά τραγούδια και εκτελούν χορευτικές ασκήσεις με σκοπό την μυϊκή κυριαρχία και την βελτίωση της μουσικότητας και της πλαστικότητας του σώματος των βρεφών και μικρών παιδιών.απελευθερώσουν την κίνηση και τη σωματική έκφρασή τους με τη βοήθεια του χορού, του ρυθμού και της μουσικής. Οργανώνουν δραματοποιήσεις και θεατρικό παιχνίδι για μικρά παιδιά 2-6 χρόνων προβάλλοντας το θεατρικό παιχνίδι σαν ένα ακόμη μέσο παιδαγωγικής πρακτικής
Κατασκευάζουν απλές κούκλες κουκλοθεάτρου,χειρίζονται επιτυχώς τις κούκλες και παρουσιάζουν απλές παραστάσεις κουκλοθεατρου.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Διακρίνουν το ρόλο του παιδαγωγού προσχολικής αγωγής βρεφών και παιδιών μέχρι 6 χρόνων. Εφαρμόζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας.
Αναλύουν τους παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς.Συνδέουν τη σχέση της Παιδαγωγικής με την πράξη και τα σύγχρονα προβλήματα. Ερμηνεύουν και εξετάζουν την ιδεολογία που, με βάση τα τελευταία ψυχοπαιδαγωγικά και κοινωνιολογικά επιστημονικά δεδομένα, πρέπει να διέπεται η οργάνωση της παιδαγωγικής πράξης σε χώρους για βρέφη και παιδιά μέχρι 6 ετών. Συσχετίζουν τη συμπεριφορά των βρεφών και μικρών παιδιών μεχρι 6 χρόνων κατά τη διάρκεια της παιδαγωγικής πράξης και να συνειδητοποιούν τις μαθησιακές τους ανάγκες. Ενσωματώνουν τον παιδαγωγικό διάλογο και τις συνεργασίες με τους παιδαγωγούς. Αναλύουν και εκτιμούν την σχέση ανάμεσα στις εκπαιδευτικές πολιτικές , τα μαθησιακά μοντέλα και τις παιδαγωγικές πρακτικές που υλοποιούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μυούνται στον αναστοχασμό και στην διευρεύνηση νέων παιδαγωγικών συνθηκών. Ενεργητική εμπλοκή στον κύκλο αξιολόγησης.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ: Ο πτυχιούχος μπορεί να:
* αντιλαμβάνεται τον ρόλο του Παιδαγωγού Προσχολικής ηλικίας για βρέφη και παιδιά μέχρι 6 ετών
* διατυπώνει τη δεοντολογία του επαγγέλματος του Παιδαγωγού Προσχολικής ηλικίας για βρέφη και παιδιά μέχρι 6 ετών
* αναλύει τους παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς
* ξεχωρίζει τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των βρεφών και των παιδιών μέχρι έξι ετών και απαριθμεί βασικές ανάγκες τους * εμβαθύνει στην ανάγκη των βρεφών για εξατομικευμένη αγωγή και φροντίδα * διατυπώνει τις βασικές αρχές που διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά * ανακαλεί τις κυριότερες θεωρητικές προεγγίσεις της ψυχολογίας * θυμάται την πορεία ανάπτυξης των βρεφών και των παιδιών μέχρι έξι ετών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης * συσχετίζει τη συμβολή των πρώιμων αλληλεπιδράσεων στην ανάπτυξη των βρεφών και των παιδιών μέχρι έξι ετών και διακρίνει τους παράγοντες που ευνοούν ή δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των παιδιών * ανακαλεί και αναγνωρίζει τα στάδια ψυχοσυναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των βρεφών και των παιδιών μέχρι έξι ετών * γνωρίζει την εξέλιξη της Ειδικής αγωγής και παρουσιάζει τις κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που συναντώνται στους χώρους προσχολικής αγωγής * διατυπώνει και αντιλαμβάνεται την σημασία της παιδαγωγικής σαν Επιστήμη * συνειδητοποιεί την προσφορά των μεγάλων παιδαγωγών και αντιμετωπίζει κριτικά κάθε θεωρία ή σύστημα * συνδέει τις Παιδαγωγικές θεωρίες με τη διαμόρφωση της Προσχολικής αγωγής * αναλύει τις βασικές αρχές που διέπουν την οργάνωση της παιδαγωγικής πράξης * θέτει στόχους για τη οργάνωση του χρόνου των βρεφών και παιδιών μέχρι έξι ετών αποσκοπώντας στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους * συνειδητοποιεί το πλαίσιο Προετοιμασία - Υλοποιήση - Αξιολόγηση της παιδαγωγικής πράξης σε χώρους αγωγής και φροντίδας βρεφών και παιδιών μέχρι έξι ετών *αναλύει και αξιοποιεί στοιχεία απο τις παρατηρήσεις και καταγραφές που πραγματοποιούνται στους χώρους διεξαγωγής των εργαστηρίων για βρέφη και παιδιά μέχρι έξι ετών. * αναλύει και εφαρμόζει την μέθοδο project και το portfolio * εμβαθύνει στην παιδαγωγική αξία του παιδικού βιβλίου και της ποίησης * κατανοεί την αξία της ενεργητικής ακρόασης και της διαφορετικότητας * εμβαθύνει στη μεθοδολογία οργάνωσης μιας επιστημονικής έρευνας στις παιδαγωγικές και ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες * κατασκευάζει και αναλύει τεχνικές παρατήρησης όπως το μερολογιο, μαγνητοφωνήσεις, βεντεοσκοπήσεις, σχάρα παρατήρησης * συνοψίζει τους παράγοντες που επιδρούν θετικά ή αρνητικά κατα την κύηση *εξηγεί τους τρόπους διατροφής των βρεφών: θηλασμός, τεχνητή και μεικτή διατροφή καθώς και για τη διατροφή των παιδιών μέχρι έξι ετών * αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των πιο συχνών ιογενών και μικροβιακών ασθενειών που συναντώντια στους βρεφονηπιακούς σταθμούς * αναγνωρίζει τα συχνότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε βρέφη και παιδιά μέχρι έξι ετών * προλαμβάνει την μετάδοση νοσημάτων στο βρεφονηπιακό σταθμό ακολουθώντας βασικές αρχές υγιεινής * εμβαθύνει στην αξία των εικαστικών τεχνών και στην αξία τους στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μέχρι έξι ετών * εμβαθύνει στην αξία του θεατρικού παιχνιδιού και του κουκλοθεάτρου στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μέχρι έξι ετών * αναγνωρίζει ξενόγλωσση βιβλιογραφία της Προσχολικής και βρεφικής ηλικίας και αναμεταδίδει γραπτά και προφορικά πληροφόρηση * Χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και μπορεί να ανατρέξει στο διαδίκτυο για θέματα της ειδικότητας του καθώς και να χρησιμοποιήσει τον Η/Υ σας εργαλείο αγωγής * είναι σε θέση να σχεδιάζει, οργανώνει και διοικεί έναν βρεφονηπιακό σταθμό * Οργανώνει και διοικεί το προσωπικό του βρεφονηπιακού σταθμού και αξιολογεί την αποδοτικότητα της μονάδας του Βρεφονηπιακού σταθμού ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ : Ο πτυχιούχος μπορεί : * να οργανώνει τους χώρους που φιλοξενούν βρέφη και παιδιά με το κατάλληλο υλικό * να χρησιμοποιεί με τα παιδιά το παιχνίδι σαν παιδαγωγικό υλικό και παιδαγωγική δραστηριότητα * να προτείνει ερεθίσματα και να οργανώνει τις κατάλληλες δραστηριότητες για βρέφη και παιδιά έως έξι χρόνων * να οργανώνει και να λειτουργεί την Προσχολική Δανειστική βιβλιοθήκη * να χρησιμοποιεί διάφορα υλικά των εικαστικών τεχνών διερευνώντας τις αισθητικές επιλογές των παιδιών μέχρι έξι ετών * να τραγουδάει νανουρίσματα και παιδικά τραγούδια για βρέφη και για παιδιά μέχρι έξι ετών * να βοηθάει τα παιδια μέχρι έξι ετών να απελευθερώσουν την κίνηση και τη σωματική έκφραση με τη βοήθεια του χορού ,του ρυθμού και της μουσικής * να χρησιμοποιεί το θέατρο, το θεατρικό παιχνίδι και το κουκλοθέατρο σαν ένα μέσο παιδαγωγικής πρακτικής * να οργανώνει μια απλή παράσταση κουκλοθεάτρου * να οργανώνει δράσεις ως εμψυχωτής στο χώρο του μουσείου για παιδια προσχολικής ηλικίας * να παρέχει σωματική φροντίδα και αγωγή στα βρέφη και στα μικρά παιδιά * να κατασκευάζει διαιτολόγιο για βρέφη και παιδιά μέχρι έξι ετών για το βρεφονηπιακό σταθμό * να χορηγεί τις σωστές αναλογίες φαρμάκων υπό την καθοδήγηση του υγειονομικά υπέθυνου του σταθμού - να οργανώνει το φαρμακείο του βρεφονηπιακού σταθμού * να εφαρμόζει τις πρώτες βοήθειες σε βρέφη και παιδια μέχρι έξι ετών σε παθολογικές ή επείγουσες καταστάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ: Ο απόφοιτος του τμήματος είναι ικανός να ακολουθήσει τον τρόπο λειτουργίας του βρεφονηπιακού σταθμου με συνέπεια και επίγνωση των ευθυνών του. Υιοθετεί άριστα το ρόλο του. παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας για βρέφη και μικρά παιδιά μέχρι έξι ετών. Χαρακτηρίζεται απο την ικανότητα να προσεγγισει και να επικοινωνήσει με την οικογένεια των παιδιών αλλα και με τους διάφορους κοινωνικούς φορείς που εμπλέκονται στην εκπαιδευση των μικρών παιδιών.Σχεδιάζει, οργανώνει κα και διοικεί έναν βρεφονηπιακό σταθμό Οργανώνει και διοικεί το προσωπικό του βρεφονηπιακού σταθμού και αξιολογεί την αποδοτικότητα της μονάδας του Βρεφονηπιακού σταθμού. Είναι υπεύθυνος, ευέλικτος και διορατικός με ανοιχτούς ορίζοντες. .

Περαιτέρω πληροφορίες

1. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος: Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των γνώσεων και μεθόδων που αφορούν την αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής αγωγής (0-6 ετών). 2. Αποστολή του τμήματος: Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στις επιστήμες της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Στα πλαίσια της αποστολής του αυτής το Τμήμα:
Α. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα,
Β. Αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού
Γ. Συνεργάζεται με Βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλους φορείς οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος,
Δ. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση,
Ε. Διεξάγει έρευνα
Στ. Διευκολύνει τους σπουδαστές στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό, και διεθνές περιβάλλον.
Ζ. Προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
Η. Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στο Τμήμα.
3. Δομή των σπουδών: Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα Πρροσχολικής αγωγής είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής γνώσεων και μεθόδων που αφορούν στην αγωγή βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας μέχρι 6 χρόνων και εκπόνηση εργασιών (βιβλιογραφικών και εφαρμοσμένων ερευνητικών) που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις ως εφαρμογές της θεωρίας, δηλώνονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος και από τη φύση τους προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.
Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης, της έρευνας και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας του σπουδαστή, ενώ εισάγονται και οι διδακτικές μονάδες ECTS σε όλα τα εξάμηνα.
Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται:
• Μαθήματα γενικής υποδομής από τις επιστήμες της Παιδαγωγικής της Ψυχολογίας και της Ιατρικής, όπως η Εισαγωγή στις Παιδαγωγικές Επιστήμες, Βασικές αρχές Ψυχολογίας, Παιδιατρική ΙΙ, η Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής, κ.α..
• Μαθήματα ειδικής υποδομής που παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μαθήματα όπως: η Μουσικοκινητική αγωγή, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία, Παιδιατρική ΙΙ, Θεατρικό Παιχνίδι, Προσχολική Αγωγή και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές,
• Μαθήματα ειδικότητας που προσφέρουν τις απαραίτητες για την πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος γνώσεις και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μαθήματα, όπως: Αγωγή Βρέφους, Παιδί και Παιχνίδι, Αρχές Οργάνωσης της Παιδαγωγικής Πράξης, Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα, Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή.
• Μαθήματα διοίκησης, διαχείρισης και νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και διοίκηση των χώρων εργασίας που σχετίζονται με την ειδικότητα και που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μαθήματα, όπως: Οργάνωση και Διοίκηση Βρεφονηπιακών Σταθμών, Στοιχεία Οικολογίας – Περιβαλλοντική αγωγή, και Διαπολιτισμική Αγωγή.
Το όγδοο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας που εξασφαλίζει την εμβάθυνση, εκ μέρους του τελειοφοίτου του Τμήματος, σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα σπουδών.
Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενους με το Τμήμα, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο Προσχολικής Αγωγής είναι απαραίτητο για την άσκηση του Επαγγέλματος Παιδαγωγού Προσχολικής ηλικίας σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς. Οι πτυχιούχοι με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και παιδαγωγικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες: α) στη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
β) στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο και
γ) στη διδασκαλία και εφαρμογή της Βρεφονηπιοκομίας.
Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:
α) Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι της εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο.
β) Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή παιδικών σταθμών.
γ) Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.