Πτυχίο Ιατρικών Εργαστηρίων. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις στα επιστημονικά πεδία της Αιματολογίας, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Μικροβιολογίας Περιβάλλοντος, Φυσιολογίας, Ανατομίας, Βιοχημείας, Αιμοδοσίας, Ανοσολογίας, Ιστολογίας, Ιστοπαθολογίας, Κυτταρολογίας, Ιολογίας, Μικροβιολογίας, Μυκητολογίας, Παρασιτολογίας και Πειραματόζωων. Ο απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων θα πρέπει να έχει ικανότητες στη λήψη βιολογικών υγρών και εκκριμάτων, στην παρασκευή ιστοπαθολογικών και κυτταρολογικών παρασκευασμάτων, στον έλεγχο αξιοπιστίας των αναλυτικών οργάνων του Βιοϊατρικού εργαστηρίου, να αξιολογεί τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, να επιλέγει και να εφαρμόζει εργαστηριακά πρωτόκολλα και τέλος να συμμετέχει ισότιμα σε ερευνητικές εργασίες της εργαστηριακής ομάδας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το περιεχόμενο σπουδών του ΤΙΕ, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Βιοατρικών Επιστημονικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών, όπως αυτές εφαρμόζονται στα εργαστήρια Μικροβιολογίας, Ιολογίας, Αιματολογίας, Αιμοδοσίας, Ανοσολογίας, Βιοχημείας-Κλινικής Χημείας, Φαρμακοκινητικής-Τοξικολογίας, Ιστολογίας-Ιστοπαθολογίας, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Πειραματοζώων κα.Το αρχικό πρόγραμμα σπουδών τροποποιήθηκε δύο φορές μέχρι σήμερα: Το 1999 και το 2008. Η τελευταία τροποποίηση αποτελεί το νέο αναβαθμισμένο και εμπλουτισμένο με σύγχρονα αντικείμενα πρόγραμμα και είναι ανταγωνιστικό με προγράμματα ανάλογων αλλοδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το νέο πρόγραμμα που ήδη εφαρμόζεται περιλαμβάνει 8 εξαμήνα με σύνολο 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS) και εμπεριέχει πρακτική άσκηση σε νοσοκομείο, καθώς και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Με την ολοκλήρωση των 4ετών σπουδών τους, οι πτυχιούχοι Τεχνολόγοι του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις ως Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους Εργαστηριακούς τομείς, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, ενώ ιεραρχικά εξελίσσονται στα Τμήματα της ειδικότητάς τους μέχρι και τη θέση του προϊσταμένου του εργαστηρίου.
Σε διεθνές επίπεδο, η εκπαίδευση της αντίστοιχης ειδικότητας (Medical Laboratory Technologist, MLT ή Medical Laboratory Scientist, MLS), έχει ενταχθεί προ πολλών ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (tertiary education) τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στις χώρες της Ευρώπης και πραγματοποιείται σε Πανεπιστήμια (Universities ή University Colleges), και Πανεπιστήμια Εφαρμογών (Universities of Applied Sciences) αντίστοιχα, τα οποία χορηγούν πτυχία Bachelor και μεταπτυχιακούς τίτλους (Masters και ορισμένα Ph.D).Οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων είναι αντίστοιχα με αυτά Τμημάτων των Πανεπιστημίων της Αμερικής που χορηγούν BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY στην Αμερική και BACHELOR OF ΒΙΟMEDICAL SCIENCES στην Αγγλία.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο είναι απαραίτητο για την εργαστηριακή διάγνωση των ασθενειών.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

TIE