Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου". Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνειας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, οι προωθημένες γνώσεις, υπόβαθρο και τεχνογνωσία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο των τεχνικών οπτομετρικού ελέγχου, στην εφαρμογή εξειδικευμένων φακών επαφής, στις απεικονιστικές τεχνικές του οφθαλμού, στην πρόληψη και διάγνωση προβλημάτων και παθήσεων του οπτικού συστήματος.
Σκοποί
του ΠΜΣ είναι: α) να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα του οπτομετρικού ελέγχου και πρωτοκόλλου, εξειδικευμένες εφαρμογές φακών επαφής, γνώση για τον εντοπισμό προβλημάτων και παθήσεων του οπτικού συστήματος και του οφθαλμού ειδικότερα, β) να εξοπλίσει τους φοιτητές με δεξιότητες που θα τις χρησιμοποιούν ως εργαλεία για να μπορούν να σχεδιάζουν και να εκτελούν αντικειμενικές διαθλαστικές μετρήσεις, προσυμπτωματικό έλεγχο, αντιμετώπιση και παρακολούθηση οφθαλμικών παθήσεων και οπτικών προβλημάτων, γ) Παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής και κλινικής εκπαίδευση επιστημόνων, έτσι ώστε είτε ως αυτοδύναμοι επαγγελματίες είτε στελεχώνοντας δομές που σχετίζονται με την παροχή οπτομετρικού ελέγχου να προάγουν το επίπεδο της οφθαλμικής Υγείας του πληθυσμού. Παράλληλα, στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στον τομέα της οπτομετρίας δ) να δημιουργήσει επαγγελματίες που θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν ή να διαμορφώσουν πολιτικές προληπτικού ελέγχου αλλά και μεταθεραπευτικής διαχείρισης οφθαλμικών παθήσεων ως εξειδικευμένο προσωπικό με σημαντική κοινωνική και οικονομική επίπτωση στη χώρα μας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, οι προωθημένες γνώσεις, υπόβαθρο και τεχνογνωσία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο των τεχνικών οπτομετρικού ελέγχου, στην εφαρμογή εξειδικευμένων φακών επαφής, στις απεικονιστικές τεχνικές του οφθαλμού, στην πρόληψη και διάγνωση προβλημάτων και παθήσεων του οπτικού συστήματος.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.