ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ (ισχύει από 2009Β)

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διατυπώνει βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων Η/Υ, Windows και Mac OS.
2. Ξεχωρίζει τις αναλογικές από τις ψηφιακές τηλεοπτικές και άλλες συσκευές.
3. Διακρίνει τις λειτουργικές δυνατότητες μιας μηχανής λήψης και τη θέση της σε κατάταξη τεσσάρων (4) επιπέδων (consumer, professional, broadcast, movie).
4. Διευκρινίζει όρους από λεξιλόγιο εξειδικευμένης ορολογίας (Focus, focal length, perspective, depth of field κλπ).
5. Κατέχει τη θεωρία της φωτογραφίας και τις μεθόδους παραγωγής οπτικοακουστικού έργου.
6. Διακρίνει τα βασικά είδη των πλάνων και των κινήσεων της μηχανής λήψης.
7. Αναγνωρίζει τα μέρη της μηχανής λήψης και των περιφερειακών εξαρτημάτων της (τρίποδο, pedestal, dolly κλπ).
8. Αναλύει τις τεχνικές και τις διαδικασίες λήψης εικόνας, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση μιας οπτικοακουστικής παραγωγής.
9. Περιγράφει με λεπτομέρειες όλα τα είδη φωτιστικών σωμάτων.
10. Διακρίνει τα βασικά είδη κινηματογραφικού φιλμ και όλα τα στάδια επεξεργασίας του.
11. Αναγνωρίζει το ρόλο των φίλτρων στη μεταβολή της θερμοκρασίας χρώματος.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εφαρμόζει πλήρως τη θεωρία της φωτογραφίας στη ρύθμιση και λειτουργία της μηχανής λήψης.
2. Συνδέει και ρυθμίζει κατάλληλα όλες τις απαραίτητες συσκευές για τη λήψη εικόνας.
3. Φωτίζει το χώρο δράσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του έργου.
4. Επιλέγει βάσει χαρακτηριστικών τις συσκευές (μηχανές, φακούς, εξοπλισμό) που είναι απαραίτητες για μια παραγωγή.
5. Χειρίζεται τον εξοπλισμό της μηχανής λήψης σύμφωνα με τα τεχνικά, καλλιτεχνικά και επικοινωνιακά κριτήρια του οπτικοακουστικού έργου, σε στούντιο ή εξωτερικούς χώρους.
6. Εκτελεί τους χειρισμούς του έχοντας υπόψη την αλληλουχία των σκηνών και τη διευκόλυνση του μοντάζ (αμόρσες, σφήνες, αέρας κλπ).
7. Εφαρμόζει εξειδικευμένες τεχνικές για τη λήψη σκηνών που προορίζονται για επεξεργασία με οπτικά εφέ.
8. Εκτελεί απλές εργασίες ηχολήπτη, αν και όταν απαιτηθεί.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λειτουργεί σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός του.
2. Ενεργεί σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του μέσου ή του οργανισμού στον οποίο εργάζεται.
3. Συνεργάζεται στη σχεδίαση πλάνου κινηματογράφησης ή βιντεοσκόπησης οπτικοακουστικού έργου και βεβαιώνει την καταλληλότητα και συμβατότητα των συσκευών για τη βιντεοσκόπηση, από τεχνική και λειτουργική άποψη.
4. Ενεργεί εξίσου αποτελεσματικά σε περιβάλλον με πολυκάμερα συστήματα ζωντανής μετάδοσης (ειδήσεις, ενημερωτικές εκπομπές, αθλητικοί αγώνες, τηλεπαιχνίδια, συναυλίες κλπ.), όσο και σε μαγνητοσκοπημένες παραγωγές (ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικά σήριαλ, κινηματογράφος κλπ).
5. Συνεργάζεται αποτελεσματικά ως μέλος μιας ομάδας εικονοληπτών που συνυπάρχουν στην ίδια παραγωγή, σύμφωνα με τις εντολές του σκηνοθέτη.
6. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες, όταν και όπου απαιτηθεί, ανάλογα με την εξειδίκευση και την εμπειρία του.
7. Ενημερώνεται συστηματικά για τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση