ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει με λεπτομέρειες τη λειτουργία μηχανημάτων αργυροχρυσοχοΐας (σέγα, λίμα, κόλληση, κλπ.).
2. Αναγνωρίζει και περιγράφει αλλότρια υλικά, πέραν των ορυκτών λίθων και των κραμάτων.
3. Απαριθμεί τις βασικές ιδιότητες των μετάλλων, πλατίνας, χρυσoύ, αργύρου, μπρούντζου, ορείχαλκου κ.ά.
4. Αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ κρυσταλλικών και άμορφων ορυκτών.
5. Αναγνωρίζει τα βασικά μηχανήματα παρασκευής χυτών κοσμημάτων και τους τύπους μηχανών χύτευσης και περιγράφει τις μεθόδους επεξεργασίας των υλικών.
6. Περιγράφει την τεχνική Lamination οριζόντια, κάθετη, σπιράλ και touist για την κατασκευή κοσμημάτων.
7. Διακρίνει τις πολύτιμες πέτρες και τα χαρακτηριστικά τους (κορούνδιο, διαμάντι, κεχριμπάρι, κλπ.).
8. Αναγνωρίζει τις ιδιότητες συγκολλητικών κραμάτων για τις κολλήσεις χρυσού και λοιπών μετάλλων.
9. Αναγνωρίζει τα βασικά, συμπληρωματικά, ουδέτερα, γαιώδη χρώματα, όπως και τις αποχρώσεις τους (σκιές – τίντες).
10. Περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά του ιμπρεσιονιστικού κινήματος, του κυβισμού, art deco κ.ά σε σχέση με το κόσμημα και την ιστορία του κοσμήματος από τη νεολιθική εποχή έως σήμερα.
11. Διακρίνει τα θέματα ασφάλειας – υγιεινής – προφύλαξης στον εργασιακό χώρο και στον πάγκο της κόλλησης.
12. Αναφέρει τις βασικές αρχές της διαφήμισης και του marketing.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Σχεδιάζει κάθε είδος κοσμήματος ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα κατασκευαστεί.
2. Αποδίδει τα απαραίτητα σχέδια (όψη, τομή, κάτοψη κ.ά.) για την κατασκευή ενός κοσμήματος εφαρμόζοντας τα στοιχεία του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου.
3. Επεξεργάζεται ψηφιακά τα σχέδια των κοσμημάτων με τη χρήση Η/Υ χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα προγράμματα με δισδιάστατη και τρισδιάστατη απεικόνιση.
4. Προτείνει μεθόδους κατασκευής των κοσμημάτων αξιολογώντας τις ιδιότητες των πρώτων υλών.
5. Σχεδιάζει κοσμήματα όπως δαχτυλίδια-καρφίτσες-βραχιόλια με διαφορετικές τεχνικές και αλλότρια υλικά.
6. Συντάσσει βασικό κοστολόγιο των κοσμημάτων είτε προς πώληση είτε προς εκτίμηση.
IKANOTΗTEΣ
1. Ακολουθεί οδηγίες καλλιτεχνικού επιμελητή, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής τους και τηρεί τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ορισθεί.
2. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως προμηθευτές, πωλητές, διαφημιστές, κοσμηματοπώλες, αργυροχρυσοχόους κ.ά. για τον σχεδιασμό των κοσμημάτων.
3. Αναλαμβάνει αυτόνομα τον σχεδιασμό κοσμημάτων και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των σχεδίων του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση