ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΧΟΡΟΥ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αφηγείται την ιστορία του χορού ανά περιόδους με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εποχής.
2. Περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά από τις διάφορες περιόδους στην ιστορία της τέχνης (περίοδος των Αρχαίων πολιτισμών, του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης, του Μπαρόκ, του Ροκοκό, του Νεοκλασικισμού, του Ρομαντισμού, του Ιμπρεσιονισμού, του Εξπρεσιονισμού, καθώς και των ρευμάτων του 20ου αιώνα).
3. Προσδιορίζει τα βασικά στοιχεία που σχετίζονται με την ανατομία και τα διάφορα μέρη του σώματος.
4. Διατυπώνει τις βασικές αρχές της θεωρίας της Μουσικής και της ρυθμικής αγωγής.
5. Αναλύει την εξέλιξη των σκηνικών και της ενδυματολογίας ανά τους αιώνες, με ιδιαίτερη έμφαση στο σύγχρονο χορό και στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
6. Αφηγείται τα σπουδαιότερα γεγονότα στην εξέλιξη της μουσικής τέχνης (βασικότερες τάσεις και ρεύματα), λαμβάνοντας υπόψη μουσικά έργα που βασίζονται σε ευρωπαϊκούς χορούς, καθώς και μουσικά έργα που έχουν γραφτεί για μπαλέτο και χορό.
7. Εξηγεί τη φόρμα που διέπει την αρχιτεκτονική των μουσικών έργων, από τις απλές ως τις συνθετότερες μορφές, με έμφαση στα έργα μπαλέτου.
8. Ερμηνεύει τη βασική ορολογία του χορού (τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα).
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εκτελεί τις σωματικές και τις χορευτικές κινήσεις ανάλογα με τους ρόλους που του ανατίθενται.
2. Εφαρμόζει τεχνικές βελτιστοποίησης της κίνησης, έχοντας πρώτα μελετήσει και ανακαλύψει τις αδυναμίες του.
3. Ερμηνεύει εξίσου καλά διάφορα είδη χορού (κλασικό μπαλέτο, σύγχρονο και Jazz χορό).
4. Συνεργάζεται αρμονικά με το χορευτικό του ταίρι στο Pas de Deux.
5. Καλλιεργεί και διατηρεί την ευπλασία του σώματος σε όλο το εύρος των κινήσεων με βάση μια σειρά εξειδικευμένων ασκήσεων χορού.
6. Εφαρμόζει κλασικές ασκήσεις χορού σε χορευτές με στόχο τη σωστή προετοιμασία τους για τους ρόλους που τους έχουν ανατεθεί.
7. Χορογραφεί επιτυχώς έργα με βάση τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που θέτει το εκάστοτε περιεχόμενο.
8. Χορογραφεί επιτυχώς μια ευρεία γκάμα χορευτικών παραστάσεων (κλασικού τύπου, αλλά και σύγχρονης μορφής) εντάσσοντας τον κάθε χορό και τον κάθε ρόλο στην εποχή που επιτάσσει το έργο.
9. Ερμηνεύει Latin χορούς (π.χ. Argentine Tango, Bachata, Cha Cha Cha, Jive, Mambo, Merengue, Paso Doble, Rumba, Salsa, Samba) και Ballroom χορούς (π.χ. Foxtrot, Quickstep, Slow Waltz, Tango, Viennese Waltz).
10. Υπηρετεί ποικιλία ρόλων στο πεδίο του χορού.
11. Συγκροτεί, ανανεώνει και παρουσιάζει επιτυχώς ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο (portfolio) σε κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο εργοδότη.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται εποικοδομητικά με όλους τους συντελεστές μιας παράστασης με στόχο την καλύτερη δυνατή διαμόρφωση των χορευτικών χαρακτηριστικών των ατόμων που εμφανίζονται επί σκηνής.
2. Επιλέγει τους κατάλληλους χορευτές μιας παράστασης και συντονίζει αποτελεσματικά την εποικοδομητική συνεργασία τους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση