ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΣΚΗΝΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει τη χρήση των εργαλείων, καθώς και τη σύσταση, τις ιδιότητες, τη χρήση των υλικών που αξιοποιούνται στο πλαίσιο του επαγγελματικού μακιγιάζ θεάτρου-σκηνής σε συνδυασμό με την επίδραση του χρόνου, του φωτισμού και της θερμοκρασίας στα προϊόντα αυτά.
2. Συνοψίζει τις βασικές αρχές των χρωματικών συνδυασμών και της θεωρίας των χρωμάτων εν γένει.
3. Εξηγεί τις τεχνικές διαμόρφωσης του προσώπου (που κυμαίνονται από την απλή διαμόρφωση μέχρι την ολοκληρωτική μεταμόρφωσή του), ανάλογα με τον ρόλο - τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει το άτομο επί σκηνής, τα ενδύματα που φοράει και την εποχή που αναπαριστά η σκηνική του παρουσία.
4. Προσδιορίζει τις διαφορετικές μορφολογίες του προσώπου και αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά όλων των τύπων δέρματος σε συνδυασμό με τις ασθένειές τους.
5. Ερμηνεύει την ορολογία (ελληνική και αγγλική) που σχετίζεται με τα τεχνικά θέματα του επαγγελματικού μακιγιάζ θεάτρου-σκηνής.
6. Αναγνωρίζει τη συμβολή της γυμναστικής και της σωστής διατροφής στην υγεία του δέρματος και του σώματος εν γένει.
7. Παρουσιάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των βασικών περιόδων στην ιστορία του θεάτρου.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Αξιοποιεί τα ενδεδειγμένα υλικά για την αισθητική φροντίδα και περιποίηση κάθε τύπου δέρματος.
2. Συνθέτει χρώματα με στόχο την επίτευξη αρμονικών χρωματικών αποχρώσεων ανάλογα με τα χρώματα του προσώπου, της ενδυμασίας, του φωτισμού που επικρατούν στο πλαίσιο μιας παράστασης.
3. Μελετά τη μορφολογία διαφόρων σχημάτων και τύπων προσώπων και επιφέρει τυχόν διορθώσεις με τη χρήση των κατάλληλων υλικών.
4. Διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά ενός ηθοποιού ή μεταμορφώνει πλήρως το πρόσωπό του ανάλογα με τον ρόλο - τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει και την εποχή που αναπαριστά η παράσταση.
5. Προσαρμόζει την ένταση του μακιγιάζ ενός ηθοποιού ανάλογα με τον φωτισμό και την απόσταση μεταξύ σκηνής και θεατών.
6. Αποδίδει με πληρότητα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά μακιγιάζ για μια ευρεία γκάμα ατόμων (ηθοποιούς, παρουσιαστές, δημοσιογράφους, προσκεκλημένους) ανάλογα με τη φυσιογνωμία των ρόλων, το σκηνοθετικό ύφος και τους χώρους μιας οπτικοακουστικής παραγωγής.
7. Αποδίδει ρεαλιστικά, μέσα από την επιδέξια αξιοποίηση προϊόντων για ειδικά εφέ, διάφορες μεταμορφώσεις του προσώπου ή του σώματος: δερματικές κακώσεις και δερματικές βλάβες.
8. Πραγματοποιεί αποτρίχωση σε κάθε τύπο δέρματος με τη χρήση των κατάλληλων μηχανικών μέσων ή φυσικών / χημικών σκευασμάτων.
9. Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής όσον αφορά στη χρήση των εργαλείων του μακιγιάζ και το χώρο εργασίας εν γένει.
10. Χειρίζεται με άνεση ειδικές εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται εποικοδομητικά με όλους τους συντελεστές μιας παράστασης με στόχο την καλύτερη δυνατή αισθητική διαμόρφωση των χαρακτηριστικών των ατόμων που εμφανίζονται επί σκηνής.
2. Διακρίνει τον δημιουργικό και εικαστικό χαρακτήρα της εργασίας του, ώστε να μην «τυποποιείται» στην επιτέλεση του έργου του.
3. Ανανεώνει τις επαγγελματικές του πρακτικές και γνώσεις με βάση τις νέες τάσεις στα εργαλεία και τα υλικά του τομέα του.
4. Συγκροτεί, ανανεώνει και παρουσιάζει επιτυχώς ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο (portfolio) σε κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο εργοδότη-πελάτη με βάση τις τάσεις της κοινωνίας του θεάματος.
5. Υιοθετεί στην επιτέλεση του έργου του τις αρχές δεοντολογίας του επαγγέλματός του.
6. Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά προβλήματα και δυσκολίες που ανακύπτουν στο πλαίσιο της εργασίας του, βασιζόμενος στις αρχές της κοινωνικής ψυχολογίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση