ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Ερμηνεύει την ορολογία (ελληνική και αγγλική) που αξιοποιείται στο πλαίσιο του σκηνοθετικού έργου (π.χ. decoupage, casting, cut, dissolve, wipe, fade-in και fade-out).
2. Περιγράφει τα στάδια δημιουργίας μιας οπτικοακουστικής παραγωγής (κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής), το ρόλο του σκηνοθέτη και των υπόλοιπων εμπλεκομένων σε κάθε ένα από αυτά, καθώς και τις εργασίες που διενεργούνται σε ένα (τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό) στούντιο.
3. Απαριθμεί τις δυνατότητες όλου του εξοπλισμού που αξιοποιείται στο πλαίσιο δημιουργίας μιας οπτικοακουστικής παραγωγής.
4. Αναλύει τα είδη οπτικοακουστικών παραγωγών (εσωτερική - εξωτερική, ανεξάρτητη, μεικτή παραγωγή - συμπαραγωγή, ζωντανή - μαγνητοσκοπημένη) και τις διαδικασίες οργάνωσης ανάλογα με το περιεχόμενο.
5. Προσδιορίζει τις βασικές αισθητικές τάσεις και θεωρίες που αναπτύχθηκαν στην πορεία της φιλοσοφίας και της τέχνης εν γένει και αφηγείται κριτικά τα πιο σημαντικά γεγονότα, πρόσωπα και εξελίξεις στην ιστορία του οπτικοακουστικού τομέα (κινηματογραφικού, τηλεοπτικού, διαδικτυακού).
6. Συνοψίζει τις βασικές αρχές και τεχνικές (αφηγηματικές δομές, συμβάσεις), που αξιοποιούνται στη σεναριακή γραφή μυθοπλαστικού ή μη μυθοπλαστικού περιεχομένου. 7. Προσδιορίζει τις βασικές αρχές και τα τεχνικά μέσα που αξιοποιούνται στο φωτισμό των πλάνων και στην ηχοληψία μιας οπτικοακουστικής παραγωγής.
8. Διατυπώνει βασικές αρχές και διαδικασίες που ισχύουν στο μοντάζ μιας οπτικοακουστικής παραγωγής.
9. Ερμηνεύει τα βασικά στοιχεία από τις θεωρίες της επικοινωνίας.
10. Αξιολογεί τις εξελίξεις (μεταβολές, νέες δυνατότητες, προκλήσεις) σχετικά με τα νέα τηλεοπτικά συστήματα (web TV και IPTV-Internet Protocol TV) και τις υπηρεσίες του διαδικτύου.
11. Προσδιορίζει λειτουργίες και ειδικές εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ σε περιβάλλον Windows και Macintosh.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Καταγράφει τις ανάγκες μιας οπτικοακουστικής παραγωγής (τηλεοπτικής ή κινηματογραφικής) σε ανθρώπινο δυναμικό και στη συνέχεια επιλέγει τους κατάλληλους συνεργάτες που θα στελεχώσουν το συνεργείο.
2. Καταρτίζει λεπτομερώς ένα αποδοτικό χρονοδιάγραμμα για όλες τις φάσεις μιας οπτικοακουστικής παραγωγής (προπαραγωγή, παραγωγή, μεταπαραγωγή).
3. Διερευνά, με βάση τα κριτήρια της παραγωγής και του σεναρίου, τους χώρους (εσωτερικούς-εξωτερικούς) που θα πραγματοποιηθεί κάθε γύρισμα και αποφασίζει ποιοι από αυτούς θα αναπαρασταθούν με κατασκευές (ντεκόρ) ή με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.
4. Επιλέγει την καταλληλότερη μέθοδο γυρίσματος μιας οπτικοακουστικής παραγωγής (μονοκάμερο ή πολυκάμερο σύστημα λήψης, φορητές βιντεοκάμερες ή κάμερες που συνδέονται με κινητή μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων) με βάση το σενάριο και το ύψος του προϋπολογισμού.
5. Τοποθετεί κατάλληλα τις κάμερες στο χώρο του γυρίσματος και κατευθύνει επιτυχώς τις κινήσεις όλων των εμπλεκόμενων σε μια οπτικοακουστική παραγωγή (τεχνικού και δημιουργικού προσωπικού, παρουσιαστών, πρωταγωνιστών), με στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση του ρόλου τους.
6. Πραγματοποιεί τη διαδικασία του decoupage ή storyboard, δηλαδή επιλέγει τις γωνίες λήψης κάθε σκηνής μιας οπτικοακουστικής παραγωγής και τις καταγράφει με την τεχνική του σκίτσου, υιοθετώντας τη σειρά που επιβάλλει το σενάριο.
7. Προετοιμάζει - μέσα από δοκιμαστικά - ένα γύρισμα (τηλεοπτικό / κινηματογραφικό), δίνοντας τις ενδεδειγμένες κατευθυντήριες γραμμές τόσο στο συνεργείο όσο και στους υπόλοιπους συντελεστές (παρουσιαστές / ηθοποιούς) μιας οπτικοακουστικής παραγωγής.
8. Σχεδιάζει και πραγματοποιεί λήψεις (με μονοκάμερο ή πολυκάμερο σύστημα) ανάλογα με τον χαρακτήρα της παραγωγής (μυθοπλαστική ή ενημερωτική-επιμορφωτική). 9. Αξιοποιεί στα γυρίσματα τους κατάλληλους φακούς, τις ενδεδειγμένες κινήσεις μηχανών, καθώς και τα κατάλληλα μεγέθη πλάνων.
10. Μοντάρει επιτυχώς οπτικοακουστικό υλικό, είτε σε πραγματικό χρόνο με την ορθή αξιοποίηση μιας κονσόλας μείξης, είτε στη φάση της μεταπαραγωγής (postproduction), δένοντας τα πλάνα με βάση μια σειρά τεχνικών (cut, dissolve, wipe, γραφικά υπολογιστή) και προσθέτοντας γραφικά, ειδικά εφέ και ήχο.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται εποικοδομητικά με το δημιουργικό και τεχνικό δυναμικό ενός τηλεοπτικού σταθμού ή μιας εταιρείας οπτικοακουστικών παραγωγών (τηλεοπτικών, κινηματογραφικών, διαδικτυακών) με στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση μιας σεναριακής ιδέας με εικόνες και ήχους.
2. Σέβεται και τηρεί πιστά τα χρονοδιαγράμματα μιας οπτικοακουστικής παραγωγής.
3. Λειτουργεί ως καθοδηγητής, αλλά και ως επικοινωνιακός σύνδεσμος ανάμεσα στο δημιουργικό προσωπικό μιας οπτικοακουστικής παραγωγής και στο διοικητικό (επιχειρηματίες - επενδυτές).
4. Μεταδίδει με σαφήνεια σε όλους τους εμπλεκόμενους μιας οπτικοακουστικής παραγωγής τους στόχους και το όραμα γύρω από το τελικό εγχείρημα.
5. Αξιολογεί με κριτικό πνεύμα το σκηνοθετικό του έργο και εντοπίζει τυχόν ατέλειες και δυνατότητες βελτίωσης.
6. Αφουγκράζεται τις νέες σκηνοθετικές τάσεις στο πεδίο της βιομηχανίας του θεάματος και ανανεώνει τις επαγγελματικές του πρακτικές και γνώσεις με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες τάσεις του οπτικοακουστικού τομέα.
7. Υιοθετεί στο πλαίσιο της σκηνοθετικής εργασίας τις αρχές δεοντολογίας του επαγγέλματός τους
8. Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τυχόν δυσκολίες ή ανατροπές που σχετίζονται με τους στόχους ή τον προγραμματισμό υλοποίησης του τελικού οπτικοακουστικού εγχειρήματος.
9. Σκέφτεται με γνώμονα μια σειρά ποιοτικών καλλιτεχνικών κριτηρίων τον τρόπο που σχεδιάζει να αποδώσει οπτικά και ηχητικά μια σεναριακή ιδέα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση