ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πιστοποιητικού αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Απαριθμεί τα καλλυντικά που χρησιμοποιούνται για τα νύχια και τον τρόπο παρασκευής τους.
2. Αναπαράγει βασικές γνώσεις για την υγεία του δέρματος, ιδιαιτέρως των άκρων.
3. Περιγράφει την κλινική εικόνα των ασθενειών των ονύχων και των βασικών δερματοπαθειών.
4. Παρουσιάζει στοιχεία για την αλλοίωση των προϊόντων και την επικινδυνότητά τους.
5. Εξηγεί τον τρόπο ελέγχου και λειτουργίας συσκευών παραφίνης, συσκευής τροχού, συσκευής κλίβανου αποστείρωσης.
6. Διακρίνει τα απαραίτητα επαγγελματικά εργαλεία και τη χρήση τους.
7. Αναπαράγει τις μεθόδους για την αποστείρωση εργαλείων και συσκευών.
8. Περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές τεχνικές για την μάλαξη των άκρων χεριών και ποδιών.
9. Διακρίνει τα υλικά για peeling και μάσκα των άκρων ποδιών και χεριών.
10. Διατυπώνει τις βασικές γνώσεις αρμονίας των χρωμάτων.
11. Κατονομάζει τις τεχνικές περιποίησης άκρων με συσκευή παραφίνης.
12. Διακρίνει τις βασικές έννοιες ψυχολογικής προσέγγισης του πελάτη και αναγνώρισης των αναγκών του.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Προσφέρει υπηρεσίες περιποίησης ονύχων στα άνω και κάτω άκρα, όπως κοπή, σκλήρυνση, λείανση, βαφή, προσθήκη ψεύτικων νυχιών με διάφορες τεχνικές και εργαλεία, υπό την εποπτεία του υπεύθυνου.
2. Επιλέγει τα κατάλληλα peeling, μάσκες εφαρμόζοντας τα με κατάλληλη τεχνική στα άκρα χέρια και πόδια.
3. Επιλέγει τα κατάλληλα, ανάλογα με την περίπτωση, καλλυντικά και βερνίκια για τη φροντίδα των νυχιών.
4. Διαχειρίζεται με επάρκεια τις συσκευές τροχών, παραφίνης, στέγνωσης gel και όλων των προβλεπόμενων εργαλείων.
5. Εκτελεί πρακτικές ασκήσεις μάλαξης των άκρων ποδιών και χεριών.
6. Αναγνωρίζει εύκολα τις ασθένειες των ονύχων και των βασικών δερματοπαθειών που απαντώνται συχνότερα.
7. Αποστειρώνει τα εργαλεία και τα μηχανήματα με διάφορες μεθόδους: θερμότητα, ξηρή, υπεριώδη ακτινοβολία και υγρά απολυμαντικά.
8. Προβάλλει με διάφορες διαφημιστικές τεχνικές την επιχείρηση.
9. Διερευνά την αγορά καλλυντικών, αναλωσίμων και συσκευών της ειδικότητας τους.
10. Υποδέχεται και προετοιμάζει τον πελάτη.
11. Λαμβάνει τα στοιχεία του πελάτη, αρχειοθετεί τα στοιχεία και οργανώνει τα ραντεβού.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Ενεργεί με βάση τη δεοντολογία του επαγγέλματος τους.
2. Λαμβάνει οδηγίες και εργάζεται υπό την εποπτεία του υπεύθυνου του επαγγελματικού χώρου.
3. Συνεργάζεται με αποτελεσματικότητα με άλλους επαγγελματίες και με τον επόπτη του ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη παροχή υπηρεσίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 δύνανται να απασχοληθούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 έχουν οι απόφοιτοι Γυμνασίου.
Οι κάτοχοι τίτλων/προσόντων αυτού του τύπου δεν έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών ανώτερου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση