ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Κομμωτικής Τέχνης"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:
1. Κατέχει ειδικές γνώσεις για το τριχωτό της κεφαλής και τη μορφολογία του προσώπου.
2. Αναγνωρίζει τις δερματικές παθήσεις και αποφασίζει αν επιτρέπεται η εφαρμογή τριχοβαφών ή τεχνικών εργασιών.
Δεξιότητες:

1. Επιτελεί την προετοιμασία και εφαρμογή ολοκληρωμένων εργασιών στο κομμωτήριο.
2. Παίρνει πρωτοβουλίες και συντονίζει τους βοηθούς στο κομμωτήριο σε σχέση με τις επιτελούμενες εργασίες.
3. Διακρίνει και δημιουργεί νέους χρωματικούς τύπους μαλλιών ανάλογα με τον χρωματικό τύπο προσώπου.
4. Σχεδιάζει χτενίσματα και κουρέματα ανάλογα με τον τύπο του προσώπου.
Ικανότητες:
5. Κατανοεί τις απαιτήσεις του χώρου του κομμωτηρίου και τηρεί τη δεοντολογία του επαγγέλματος.
6. Οργανώνει τον χώρο του κομμωτηρίου και συνεργάζεται με το προσωπικό.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα