ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Περιγράφει τα είδη, τα μέρη και τη λειτουργία των μηχανών συναρμολόγησης ενδυμάτων.
2. Αναγνωρίζει τους μηχανισμούς και τα συστήματα των μηχανών συναρμολόγησης ενδυμάτων, καθώς και τα κυριότερα υφάσματα.
3. Διαβάζει και ερμηνεύει σκίτσα μοντέλων, σύνθετα σχέδια και τεχνικές οδηγίες και τα εφαρμόζει κατά την εργασία του.
4. Κάνει κοστολόγηση προϊόντος.
5. Επιλέγει το κατάλληλο είδος και την ποιότητα του υφάσματος ανάλογα με το είδος και τον τύπο του ενδύματος.
6. Καθορίζει τεχνικές οδηγίες για να εφαρμοστούν στην κατασκευή των ενδυμάτων.
7. Ακολουθεί τα ποιοτικά πρότυπα (ISO & EN 43000) και ελέγχει την ανταπόκριση της παραγωγής σε προδιαγραφές.
8. Οργανώνει την παραγωγή για κάθε παρτίδα προϊόντος.
Δεξιότητες:
1. Σχεδιάζει σκίτσα, μοντέλα σύνθετων και πρωτότυπων σχεδίων ενδυμάτων και τα εφαρμόζει για την παραγωγή προτύπων κοπής (πατρόν) και την κατασκευή ενδύματος.
2. Δημιουργεί πρότυπα κοπής (σύνθετα πατρόν), με βάση δικά του σχέδια ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδιαστή μόδας.
3. Δημιουργεί, οργανώνει και παρουσιάζει προσωπική συλλογή (κολεξιόν) με πρωτότυπα σχέδια που συμβαδίζουν με τις τάσεις της μόδας.
4. Παράγει το δειγματολόγιο της παραγωγής κάθε νέας σαιζόν.
5. Χειρίζεται τα προγράμματα CAD για τη δημιουργία μοντέλων ενδυμάτων (πρόγραμμα Design).
6. Χειρίζεται τα προγράμματα CAD για τη δημιουργία και επεξεργασία προτύπων κοπής (σύνθετων πατρόν).
7. Επιλέγει και χρησιμοποιεί τα εργαλεία και τις μηχανές για την επεξεργασία του υφάσματος και την κατασκευή ενδύματος.
8. Εποπτεύει και ελέγχει την καλή λειτουργία των μηχανών παραγωγής ενδυμάτων.
Ικανότητες:
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2. Εργάζεται αυτόνομα στον χώρο της ειδικότητάς του.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος