Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Κρήτης.

Περιγραφή

Μαθησιακά αποτελέσματα:
Ο απόφοιτος του Τμήματος πρέπει να έχει μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας:
- την ικανότητα να εφαρμόζει τις επιστημονικές θεωρίες και τη μηχανική
- την ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί πειράματα, καθώς και να αναλύει και να επεξηγεί δεδομένα
- την ικανότητα να σχεδιάζει ένα σύστημα, ένα εξάρτημα ή μία διεργασία ακολουθώντας προδιαγραφές
- την ικανότητα να συμμετέχει σε δια-επιστημονικές ομάδες
- την ικανότητα να αναγνωρίζει, περιγράφει και λύνει προβλήματα μηχανικής
- την κατανόηση των επαγγελματικών και νομικών υποχρεώσεων του μηχανικού
- την ικανότητα να επικοινωνεί επιτυχώς
- ευρεία μόρφωση ώστε να εκτιμά τις επιπτώσεις των λύσεων που δίνει η μηχανική
- την αναγνώριση της ανάγκης της δια βίους εκπαίδευσης
- την ικανότητα να χρησιμοποιεί τις τεχνικές, δεξιότητες και σύγχρονα εργαλεία που διαθέτει ο μηχανικός για να ασκήσει το επάγγελμά του
- την ικανότητα να εργασθεί επαγγελματικά σε συστήματα αυτοματισμών, ενεργειακών συστημάτων και μηχανολογικά συστήματα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπούς για τους αποφοίτους του να επιτύχουν:
- την ικανότητα να αναλύουν, σχεδιάζουν και βελτιώνουν συστήματα αυτοματισμών, ενεργειακών συστημάτων και μηχανολογικά συστήματα
- την ικανότητα επαρκούς επικοινωνίας και αποτελεσματικής συνεργασίας σε ομάδες
- την ικανοποιητική απόδοση ως μηχανολόγοι μηχανικοί στην Ελλάδα
- την δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο και στην διεξαγωγή έρευνας, αν το επιθυμούν.
Για την απόκτηση αυτών, το Τμήμα αναπτύσσει κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, καθώς επίσης και οργάνωση υποδομής για εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα.

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.