Πτυχίο Μηχανικού Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του Τμήματος έχει γνώσεις Φυσικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Μηχανικής, Ηλεκτρονικής, Τεχνολογίας Λογισμικού και με βάση τις οποίες αποκτά:
Δεξιότητες:
Στην επισκευή, συντήρηση και έλεγχο εξαρτημάτων, συσκευών, τμημάτων των δομικών στοιχείων, των συστημάτων ισχύος και των ηλεκτρονικών συστημάτων πτητικών μηχανών. Στον ποιοτικό έλεγχο και την διασφάλιση ποιότητας στην βιομηχανία παραγωγής πτητικών μηχανών και υπηρεσιών με χρήση πτητικών μηχανών.
Ικανότητες στη σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή και διοίκηση σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στις πτητικές μηχανές

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε οκτώ εξάμηνα. Στη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων πραγματοποιούνται η θεωρητική διδασκαλία (θεωρία και ασκήσεις πράξης) και η εργαστηριακή άσκηση των σπουδαστών. Από το πέμπτο εξάμηνο υπάρχουν κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από δύο τομείς: (α) Τομέας Δομής και Ισχύος και (β) Τομέας Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών συστημάτων και οργάνων αεροσκαφών. Για την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι σπουδαστές του τμήματος υποχρεούνται να εκπονήσουν την πτυχιακή εργασία και να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.