Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή

Ο πτυχιούχος του Τμήματος
γνωρίζει (ΓΝΩΣΕΙΣ): θερμοδυναμική ανάλυση θερμικών κι ενεργειακών συστημάτων, υπολογισμούς θερμικών & υδραυλικών μηχανών, υδραυλική συστημάτων ανοικτών και κλειστών αγωγών , μηχανολογικό σχέδιο, στατική και αντοχή υλικών και κατασκευών , σχεδιασμό μηχανολογικών συστημάτων κι εγκαταστάσεων με τη βοήθεια Η/Υ, υπολογισμούς στοιχείων μηχανών & μηχανισμών
κατανοεί & αναλύει (ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ): τη λειτουργία αντλιών, μηχανών εσωτερικής καύσης, αεριοστροβίλων, ατμοστροβίλων, θερμοϋλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, θερμικών, ψυκτικών και κλιματιστικών διατάξεων, οχημάτων, ανυψωτικών και μεταφορικών μηχανών, προγραμματιζόμενων εργαλειομηχανών, την ανάλυση μηχανουργικών κατεργασιών για τη διαμόρφωση μεταλλικών υλικών, υπολογισμό και σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών, περιβαλλοντική μηχανική υγρών αποβλήτων και αέριων ρύπων και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
είναι σε θέση να (ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ)
- σχεδιάζει, υλοποιεί & επιβλέπει την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία: μηχανολογικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων
- το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών σχετκούς με τους προαναφερόμενους τομείς
- την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων και στην ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων, για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από τους σπουδαστές του Τμήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα εργαστηριακά μαθήματα με τα οποία ο φοιτητής αποκτά πρακτική εμπειρία και εμπεδώνει τις θεωρητικές γνώσεις που έχει αποκτήσει από τα θεωρητικά μαθήματα. Σκοπός είναι η αρτιότερη δυνατή κατάρτιση των αποφοίτων του Τμήματος σε τεχνολογικά θέματα (τόσο ενεργειακά όσο και κατασκευαστικά αλλά και περιβαλλοντικά) με στόχο να πλαισιώσουν όλους τους κλάδους της βιομηχανίας.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών συνδέεται με την άδεια άσκησης επαγγέλματος του Mηχανολóγου Mηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.