Πτυχίο Μαιευτικής. Τμήμα Μαιευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Μαιευτικής της ΣΕΥΠ του ΑΤΕΙΘ πρέπει να καλύπτει πλήρως την επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση των πτυχιούχων του τμήματος σε θέματα Μαιευτικής, Γυναικολογίας, Νεογνολογίας, Επαγγελματικής Δεοντολογίας, Οικογενειακού Προγραμματισμού, Γενετήσιας αγωγής, Έρευνας, Πρόληψης και Αγωγής Υγείας.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη και την τεχνολογία με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, την παροχή των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν στους φοιτητές την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία στην Ελλάδα, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκόσμια.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ασχολούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, ως μαίες και μαιευτές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του τμήματος είναι η παράλληλη θεωρητική και κλινική εκπαίδευση των φοιτητών στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα της Μαιευτικής, της Γυναικολογικής και Νεογνικής Φροντίδας Υγείας. Στόχος του τμήματος είναι η ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, όσον αφορά στην επικοινωνία, στη συμβουλευτική, στην αγωγή υγείας, στη διοίκηση και οργάνωση Μονάδων Υγείας. Σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη αυτών των στόχων είναι η προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στο χώρο της υγείας. Η φοίτηση στο τμήμα ακολουθεί το οργανόγραμμα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας. Αναπτύσσεται σε επτά εξάμηνα σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα θεωρητικής και εργαστηριακής διαδραστικής εκπαίδευσης, αλλά και κλινική άσκηση σε Μονάδες Υγείας. Tο πρόγραμμα σπουδών αναπτύχθηκε με βάση τις αρχές του βιο-ψυχο-κοινωνικού μοντέλου για την υγεία. Οι φοιτητές περνούν από τα μαθήματα γενικής κατεύθυνσης και τα μαθήματα της ομάδας Δ.Ο.Ν.Α. (Δεοντολογίας, Oικονομικών, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών) πρωτού παρακολουθήσουν τα μαθήματα ειδίκευσης. To τελικό τμήμα των σπουδών περιλαμβάνει την εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διεξάγεται σε Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια, που περιλαμβάνουν τμήματα του τομέα μητέρας-παιδιού και γυναικολογικού-χειρουργικού τομέα. Κατά την πρακτική άσκηση, οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν αυτονομία στην άσκηση της μαιευτικής φροντίδας και στην τέλεση του φυσιολογικού τοκετού υπό την εποπτεία και αξιολόγηση των υπευθύνων διδασκόντων της πρακτικής άσκησης.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος της μαίας / του μαιευτή. Οι πτυχιούχοι του τμήματος μαιευτικής μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν επί 2ετία ασκήσει δραστηριότητες, σύμφωνα με το αντικείμενο εκπαίδευσης, σε νοσοκομείο ή άλλο ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό και μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.