ΠΤΥΧΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Περιγραφή

Γνώσεις
1) Να καταρτίζονται ως κληρικοί ή λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας, ώστε να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη ποιμαντική πράξη, με την οποία η Εκκλησία ποιμαίνει τα μέλη της, καθώς και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες που η Εκκλησία διά των στελεχών της αντιμετωπίζει και θεραπεύει.
2) Να γνωρίζουν την ιστορία, την εξέλιξη και τη σπουδαιότητα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Λατρείας.
3) Να γνωρίζουν την Ορθόδοξη Λατρεία και την τέλεσή της στην καθημερινή πράξη και ζωή της Εκκλησίας, το συμβολισμό και τη σημασία της στην καθημερινή προσωπική ζωή των ανθρώπων στη σύγχρονη εποχή.
4) Να γνωρίζουν την κοινωνική και πολιτιστική σημασία της χριστιανικής παράδοσης, καθώς και των άλλων θρησκευτικών παραδόσεων.
5) Να κατανοούν τη σύγκλιση, αλλά και την απόκλιση των θρησκευτικών παραδόσεων και να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους οι διάφορες θρησκείες και οι θρησκευτικοί θεσμοί είναι οργανωμένοι.
6) Να γνωρίζουν την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη και Παράδοση, τη σημασία τους, καθώς και την προσφορά τους στην πνευματική καλλιέργεια και πολιτιστική ανάπτυξη των ατόμων, των κοινοτήτων και των λαών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
7) Να κατανοούν κριτικά τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και τα προβλήματά της.
8) Να γνωρίζουν την εκκλησιαστική υμνολογία και θρησκευτική ποίηση, την βυζαντινή μουσική και την επίδρασή της στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του ατόμου και τη συμβολή τους στον πολιτισμό γενικότερα.
9) Να κατανοούν κριτικά τα ιερά κείμενα της χριστιανικής πίστης, καθώς και τα ιερά κείμενα των άλλων θρησκειών.

Δεξιότητες
1) Να τελούν την Ορθόδοξη Λατρεία σύμφωνα με την Ορθόδοξη Λειτουργική Πράξη και Παράδοση.
2) Να ερμηνεύουν τα Ιερά Κείμενα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης, να κηρύττουν και να διδάσκουν αυτήν.
3) Να συμμετέχουν σε Ιεραποστολικό έργο.
4) Να συμμετέχουν στο διάλογο των θρησκειών και των διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων αποβλέποντας στην ειρηνική συμβίωση των κοινοτήτων και των λαών.
5) Να εφαρμόζουν σε πρακτικό επίπεδο τη γνώση που απέκτησαν σχετικά με την πολυπλοκότητα των διαφορετικών θρησκευτικών νοοτροπιών και κοινωνικών συμπεριφορών.
6) Να αξιοποιούν και να προβάλλουν την αξία της Ορθόδοξης χριστιανικής τέχνης και τη συμβολή της στον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
7) Να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές μεθόδους με ανθρώπους αντιθέτων θρησκευτικών πεποιθήσεων.
8) Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν την εθελοντική προσφορά εντός της Εκκλησίας, καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Ικανότητες
1) Να λειτουργούν σύμφωνα με την λειτουργική και τελετουργική πράξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
2) Να οργανώνουν λειτουργικά και διοικητικά την ενοριακή ζωή μιας κοινότητας.
3) Να οργανώνουν διοικητικά τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, καθώς και τους διαφόρους εκκλησιαστικούς οργανισμούς και φορείς, ώστε η πνευματική και κοινωνική προσφορά τους να διαχέεται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
4) Να συμβάλλουν με πρακτικό τρόπο στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που απασχολούν τα άτομα, την οικογένεια, την κοινότητα και το λαό.
5) Να αξιοποιούν και να κατευθύνουν αποτελεσματικά την εθελοντική προσφορά των μελών της Εκκλησίας
6) Να προσεγγίζουν με ευαισθησία τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου και να ενεργούν με βάση το Ορθόδοξο ήθος και τη χριστιανική δεοντολογία.
7) Να καλλιεργούν μεταξύ των ανθρώπων, των κοινοτήτων και των λαών την ειρηνική συμβίωση και συνεργασία.
8) Να οργανώνουν την ενορία και τη χριστιανική κοινότητα, ώστε να λειτουργεί το σώμα της Εκκλησίας σύμφωνα με την αποστολική και πατερική παράδοση.
9) Να μεταδίδουν το Ορθόδοξο ήθος και τρόπο ζωής στο σύγχρονο άνθρωπο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός της Τριτοβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης - συνεπώς και της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων - είναι η ανάδειξη και κατάρτιση Κληρικών και Λαϊκών Στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους. 
Οι σπουδές αποτελούνται από μαθήματα θεολογικού, λειτουργικού και υμνολογικού, μουσικού, ποιμαντικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου, καθώς και αισθητικής της Ορθόδοξης χριστιανικής τέχνης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Α. ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θεματικοί Τομείς

Θρησκεία και θεολογία