Πτυχίο Τμήματος Λογοθεραπείας. Τμήμα Λογοθεραπείας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου.

Περιγραφή

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας, οι οποίοι φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο "Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου", έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας. Ειδικότερα, αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες επί της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών για την αξιολόγηση της ανθρώπινης επικοινωνίας - φωνής, ομιλίας και λόγου - και την πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των διαταραχών που συνδέονται με αυτή.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Λογοθεραπείας στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών επί της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών για την αξιολόγηση της ανθρώπινης επικοινωνίας - φωνής, ομιλίας, λόγου, σίτισης και κατάποσης - και την πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των διαταραχών που συνδέονται με αυτές. Τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του νέου Προγράμματος Σπουδών αποτελούνται από:
• Γνωστικά Αντικείμενα Υποβάθρου (όπως Γλωσσική Ανάπτυξη, Γλωσσολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Ανατομία- Φυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Λόγου, Φωνητική, Πληροφορική υγείας, Κλινική Ψυχολογία).
• Γνωστικά Αντικείμενα Γενικών Γνώσεων (όπως Στατιστική και Λογισμικά στις επιστήμες συμπεριφοράς, Μεθοδολογία Έρευνας στις επιστήμες της συμπεριφοράς κλπ.).
• Γνωστικά Αντικείμενα Επιστημονικής Περιοχής (όπως, Εισαγωγή στη Λογοπαθολογία, Αναπτυξιακές Γλωσσικές διαταραχές, Νευροανατομία – Νευροφυσιολογία, Παθοφυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Λόγου, Ακοολογία, κλπ.).
• Γνωστικά Αντικείμενα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Διαγνωστικές Προσεγγίσεις στη Λογοπαθολογία, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στη Λογοπαθολογία, Διάγνωση και Θεραπεία Διαταραχών προφορικού λόγου μέσω νέων τεχνολογιών, Διαταραχές κατάποσης – δυσφαγία).

Σχέση με την απασχόληση

Ο απόφοιτος του Τμήματος Λογοθεραπείας έχει το δικαίωμα να ασκήσει το επάγγελμα του Λογοθεραπευτή ή του Θεραπευτή Λόγου.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.