Πτυχίο Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής. Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής. Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο γνωστικό αντικείμενο της ελληνικής λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στα Πολιτιστικά και Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια, στα ωδεία και μουσικά εκπαιδευτήρια κάθε είδους και σε ειδικά προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και μέση εκπαίδευση της χώρας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Βασικός σκοπός του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής είναι η ανάδειξη και προώθηση μιας μουσικολογικής εκπαίδευσης εστιασμένης στην ελληνική μουσική παράδοση. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του είναι ένα πρωτότυπο στο είδος του πρόγραμμα, το οποίο ενσωματώνει εργαστήρια μουσικής πρακτικής σε όλους τους τομείς των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, όπως:
• στο γνωστικό αντικείμενο "ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή μουσική",
• στο γνωστικό αντικείμενο "κατασκευή και συντήρηση λαϊκών οργάνων",
• στη διδασκαλία ελληνικών χορών.

Σχέση με την απασχόληση

Ο απόφοιτος του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής έχει το δικαίωμα να ασκήσει το επάγγελμα του μουσικού ή του Συντηρητή - Κατασκευαστή Οργάνων και να διδάξει μαθήματα της ειδίκευσής του στα Μουσικά Σχολεία της Β'βαθμιας Εκπαίδευσης (κλάδος ΠΕ 16.02).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.